Vi skal kunne konkurrere

Danmark skal være verdens bedste land for virksomheder.

 

Det kræver blandt andet, at vores skatter, afgifter og andre politisk bestemte omkostninger til enhver tid ligger på niveau med de lande, vi konkurrerer med.

Det kræver også, at vi giver virksomheder gode rammer for at udvikle sig og konkurrere på lige vilkår i Danmark.

Og det kræver, at der er styr på udviklingen i de offentlige udgifter og den offentlige beskæftigelse

 • 35

  Mia. kr.

  Reformer og politiske initiativer skal løfte produktiviteten og dermed velstanden med mindst 35 mia. kr.

 • 23 1/2

  Procent

  De offentlige forbrugsudgifter skal udgøre maksimalt 23½ pct. af BNP.

 • 2

  Procent

  Skattepolitiske tiltag skal reducere skattetrykket med mindst 2 pct. af BNP.