Forstå verdensmålene

Her finder du information om de vigtigste grunde til at arbejde strategisk med Verdensmål i virksomheder.

Intro

Bæredygtighed er langt fra et nyt begreb. Det nye er, at der med vedtagelsen af FN’s 17 Verdensmål, for første gang er skabt et globalt sprog for bæredygtig udvikling.

Det betyder, at der hos regeringer og på alle niveauer af civilsamfund og erhvervsliv er enighed om, hvad klodens største udfordringer er, og hvad der skal til for at løse dem.
Det skaber en global bevægelse, der allerede i dag giver muligheder og udfordringer for mange virksomheder i hele verden.

FN's 17 Verdensmål

Læs

Definition på bæredygtig udvikling

En udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.*

Brundtland-rapporten (1987)

Det globale fokus på de 17 mål og 169 delmål udtrykker, at det er nødvendigt at skifte retning i måden vi udnytter og fordeler klodens ressourcer på. For nogle virksomheder åbner det nye kommercielle markeder. For andre virksomheder er det nødvendigt at sadle om, for at bevare en position i markedet.

Investorer satser i stigende grad på virksomheder, der integrerer bæredygtighed i kerneforretningen. Og mange prioriterer at arbejde for virksomheder, der påtager sig et reelt lederskab inden for bæredygtig udvikling.

Danske virksomheder er i den absolutte verdensklasse inden for bæredygtige løsninger. Med det store fokus stiger efterspørgslen, og konkurrencen på de globale markeder bliver hårdere.

Hvis danske virksomheder skal omsætte sit potentiale til vækst og nye arbejdspladser, kræver det en god forståelse for Verdensmålene, og hvordan de integreres i kerneforretningen.

Læs om Verdensmål og download logoer

Gå til site

.

FN’s hjemmeside om Verdensmålene

Gå til site

Denne video udforsker begrebet ”bæredygtighed”, og forklarer hvorfor det er en udfordring at drive virksomhed i en verden der ikke er bæredygtig (SUSTBUS - Sustainable Business Models).

Et nyt grundvilkår

Den måde verdensøkonomien er vokset på de sidste 30 år, vil ikke også kunne drive væksten de næste 30 år. Den økonomiske model vi har bygget vores samfund på er ikke bæredygtig. Her på siden finder du information om de globale trends og risici, som har eller får direkte indvirkning på virksomheder og deres konkurrencekraft. Samlet belyser siden bæredygtighed som et nyt grundvilkår for erhvervslivet.

Globale trends og ricisi

Nutiden er præget af komplekse udfordringer, der påvirker økonomierne i hele verden og som griber ind i hver eneste virksomhed og hustand. Risici - såsom klimaforandringer, ulighed og geopolitiske spændinger - overskrider grænser og sektorer. Og mange af disse risici relaterer sig til verdensmålene og en ikke-bæredygtig udvikling.

Det fundament, som de fleste virksomheder har baseret deres forretningsmodel på, er samtidig under forandring. For eksempel fører fossile energikilder, der er fundamentet for industrialisering, ikke længere til velfærd og jobskabelse, men til klimaforandringer med uoverskuelige miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Og urbaniseringen, der i årtier har ført til økonomisk vækst, fører nu til stigende ulighed, helbredsproblemer og forurening.

For virksomheder handler bæredygtighed derfor ikke blot om at udvise ansvarlighed. For den private sektor er det i stigende grad en forudsætning for at tiltrække investorer og arbejdskraft samt imødekomme krav fra forbrugere og kunder i både den offentlige og private sektor i helt verden.

TED-talk med COO Harish Manwani, Unilever, der argumenterer for, at bæredygtighed og virksomhedens “purpose” er den eneste måde en moderne virksomhed kan drives ansvarligt i dette århundrede.

Der er tale om en global megatrend, og den har med sikkerhed betydning for alle virksomheder og dens interessenter. Derfor er det for virksomhedsledere vigtigt at kunne forstå og aflæse, hvilke risici og muligheder denne udvikling betyder for den enkelte virksomheds kerneforretning i dag og i fremtiden.

Forudsætningen for at kunne gøre det er at have øje for tilgængelige analyser og databaser, der løbende har fokus på globale trends og risici for virksomheder og verdensøkonomien. Du kan finde to gode links nedenfor.

World Economic Forum

World Economic Forum består af offentlige og private topledere fra hele verden, som mødes årligt for at navigere i dagens risikolandskab.

Et kerneprodukt er Global Risks Platform, som er en løbende proces, der identificerer, analyserer og kommunikerer kritiske, globale risici. Det er et interaktivt værktøj, der går i dybden med analyser og artikler inden for alle områder, der indebærer risici for økonomi og vækst.

Derudover udgiver World Economic Forum hvert år Global Risk Report. Rapporten beskriver de vigtigste risici for verdensøkonomien og dermed også trusler for virksomheder. Den seneste rapport viser, at ekstremt vejr og klimaforandringer vil udgøre de største trusler inden for de næste 10 år.

Global Risk Report 2019

Gå til site

Our World in Data

Our World in Data er en uafhængig platform, der dækker en lang række aspekter, der betyder noget for vores liv på Jorden.

Platformen indeholder data om globale udfordringerne inden for sundhed, uddannelse, menneskerettigheder, krig, fattigdom, ulighed, energi, sult og miljø.

Derudover omfatter platformen en SDG-tracker, der med udgangspunkt i de 17 verdensmål og 169 delmål, sammenholder de enkelte landes status og udvikling på Verdensmålene.

Our World in Data

Gå til siteSDG-TRACKER

Gå til site

Can we do business in the doughnut economy?

Læs mere


The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) rækker med denne overskuelige publikation ud til topledere i den private sektor med det formål at forklare, hvorfor og hvordan CEO’s kan tage ejerskab og arbejde strategisk med bæredygtighed.

Den hurtige introduktion til topchefen

Læs mere


Forbrugere i hele verden prioriterer i stigende grad de bæredygtige løsninger. Og de udøver deres magt gennem de valg de tager, når de handler. Mens pris og kvalitet stadig har stor betydning, så stiger behovet for at bidrage til en bæredygtig udvikling ved at købe fra virksomheder, der gør en reel forskel. Ifølge Nielsen & Co. forventer 81 pct. af forbrugerne i verden, at virksomhederne skal forbedre miljøet.

Forbrugerne foretrækker bæredygtige virksomheder

Læs mere


Bæredygtighed var indtil for nylig ikke noget, der havde investorers opmærksomhed. Man anså ikke bæredygtighed som væsentlig for virksomhedens resultater. Men i takt med forbrugerkrav, bedre data og rapportering, internationale rammer og markedskrav er opfattelsen nu, at investeringer, der integrerer bæredygtige principper, på lang sigt vil udkonkurrere dem, der ikke gør det. En bæredygtig portefølje anses derfor ikke længere som et fravalg af afkast til fordel for bæredygtighed.

Du kan læse mere om denne udvikling i Deloittes rapport:

Tillid og bæredygtige investeringer i bank og pension

Læs mereDanskerne forventer etiske investeringer af deres bank og pensionsselskab

Læs mere

Analyser viser også en opadgående tendens blandt borgerne til at placere opsparinger i etiske investeringer. Samtidig tilbyder bank- og pensionsselskaber i stigende grad ’impact investments’ til deres kunder. Det betyder, at virksomheder der arbejder strategisk med bæredygtighed tiltrækker investorer. Det har Network for Business Sustainability redegjort for i denne artikel:

Two Ways Sustainability Drives Access to Capital

Læs mere


Samfundsøkonomiske risici har historisk handlet om finanskriser, boligbobler og lignende. Men klimaforandringerne har lige så stor betydning for den finansielle stabilitet. Det erkender Nationalbanken, der i april 2019 tilsluttede sig  det internationale ’Network for Greening the Financial System’, hvis 36 medlemmer primært består af verdens største banker.

I et åbent brev anerkender de 36 storbanker og finansielle organisationer de akutte risici forbundet med klimaforandringerne, og kommer i en ny rapport med seks bud på, hvordan sektoren kan lave klimarelaterede udmeldinger om til konkret handling.

Åbent brev fra verdens største banker

Læs mereNationalbanken: Klimaforandringer truer samfundsøkonomien

Læs mereKlimaforandringer kan eksempelvis skabe oversvømmelser, der kan ødelægge landområder, produktioner og store værdier i samfundet. Derfor kan klimaforandringer være en trussel for den finansielle stabilitet på samme måde som en høj arbejdsløshed eller faldende eksportindtægter Karsten Biltoft, Vicedirektør i Nationalbanken


Status på Verdensmålene

Der er sat 15 år af til at indfri verdensmålene, som 193 stats- og regeringschefer har forpligtet sig til. For at holde alle til ilden bliver der løbende holdt øje med, hvordan det går. Det gælder både på verdensplan og på det nationale niveau.

Set med positive øjne kan Danmark glæde sig over at være det land i verden, der er længst fremme med at indfri verdensmålene. Men intet land er i nærheden af at nå målene. Tværtimod mister landene terræn på mange områder.

En million arter trues med udryddelse, og ifølge rapporten ”Sustainable Development Report (2019)”, der er en gennemgang af FN-landenes resultater på de 17 verdensmål, er konklusionen, at ”vi eroderer selve fundamentet for vores økonomier, levebrød, fødevaresikkerhed, sundhed og livskvalitet over hele verden ”.

Nedenfor kan du finde henvisninger til både danske og internationale organisationer, der holder skarpt øje med status på verdensmålene.

The Sustainable Development Report 2019

The Sustainable Development Report 2019 præsenterer “SDG Index and Dashboards”. Den er udarbejdet af et team af uafhængige eksperter fra ”The Sustainable Development Solutions Network (SDSN)” og ”Bertelsmann Stiftung”.

Rapporten udgives én gang årligt og rangerer de enkelte lande i forhold til, hvor gode (eller dårlige) de er til at indfri verdensmålene. I den seneste rapport ligger Danmark nr. 1 samlet set, men heller ikke Danmark er tæt på at indfri verdensmålene inden 2030. Særligt når det gælder verdensmål nr. 12 om bæredygtigt forbrug og produktion, er Danmark ikke bedre end gennemsnittet i OECD-landene.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2019

Læs mere

The Global Sustainable Development Report 2019

The Global Sustainable Development Report er udarbejdet af en uafhængig gruppe forskere udpeget af FN, herunder profosser Katherine Richardsson, Københavns Universitet. 

Rapporten præsenterer en objektiv vurdering af fremskridt på verdensmålene og ikke mindst manglen herpå. Konklusionerne i rapporten er yderst alvorlige og understreger et akut behov for at verdenssamfundet agerer samlet og med stor beslutningskraft omkring grundlæggende transformationer. Den fremhæver endvidere hvad der skal til for at fremskynde processen.

Global Sustainable development report 2019

Læs mere

Global Sustainable Development Report oplyser, hvordan videnskaben skal hjælpe os til at komme i gang med de nødvendige og presserende transformationer, der skal til for at opnå bæredygtig udvikling.

Danmarks Verdensmålsplatform

På Danmarks Statistiks verdensmålsplatform kan man se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for Danmark.

Danmark Statistik driver desuden verdensmålspartnerskabet, hvor formålet er at sikre bedst mulig statistisk belysning af den danske implementering af Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling. Du kan læse mere om platformen nedenfor, hvor du også finder henvisninger til internationale statiskkontorer. 

Danmarks Statistiks Verdensmålsplatform

Gå til siteSDG Opportunity Cards

Læs mereThis Report reminds us that the future is determined by what we do now and the window of opportunity is closing fast. Together, let us make the difficult choices that are necessary to realize our ambition and commit to accelerating progress towards achieving the Sustainable Development Goals. António Guterres, Generalsekretær, FNØrsted-direktør: Klimakrisen har gjort det tydeligere, at virksomheder og samfund er tæt forbundet

Læs mere

Økonomiske gevinster

Verdensmålene skaber konkrete forretningsmuligheder i stor målestok, fordi der vil blive investeret mere i sektorer, hvor ikke mindst danske virksomheder har stærke kompetencer.

Rapporten ”Better Business, Better World” (2017)  har fået stor international opmærksomhed. Den fremhæver de store økonomiske og sociale gevinster, der kan høstes ved at integrere verdensmålene i virksomhedernes forretningsmodeller.

Ifølge rapporten er der markedsmuligheder, relateret til verdensmålene for mindst 12 billioner USD om året i mulig omsætning og besparelser inden for: 1) sundhed og velfærd, 2) fødevarer og landbrug, 3) byer og mobilitet og 4) energi og materialer.

I Udenrigsministeriets rapport ”A world of opportunities” (2019) anslås Verdensmålene at åbne for forretningsmuligheder på op mod 400 milliarder DKK for danske virksomheder frem mod 2030.

Danske virksomheder er kendetegnet ved styrkepositioner, der i høj grad understøtter bæredygtighed. De er i verdensklasse, når det gælder eksempelvis grøn energi, vandteknologi, sundhed, fødevarer og energieffektive produkter, og danske virksomheder indtager førstepladsen i prioriteringen af bæredygtig udvikling, ifølge IMD World Competitiveness Yearbook (2018).

Se Dansk Industri’s film ”Fra filantropi til forretning”, der introducerer udfordringer og kommercielle muligheder ved Verdensmålene.

Mange analyser viser, at bæredygtighed er solidt forankret i dansk erhvervsliv, og at danske virksomheder har en enestående mulighed for at levere på verdensmålene. Hvis du vil vide mere om markedsmulighederne, kan du finde nogle gode analyser nedenfor. 


Ni ud af ti danske virksomheder gør bæredygtig forretning

Læs mereDanish businesses are uniquely positioned to deliver on the Global Goals

Læs mereThe Global Goals and opportunities for businesses

Læs mere

Tiltræk arbejdskraft

Millennials, eller personer født mellem 1981 og 1996, udgør i dag den største generation på arbejdsmarkedet. Millennials prioriterer bæredygtig udvikling meget højt herunder ligestilling, klima, fred, retfærdighed, lighed og afskaffelse af fattigdom.

I en spørgeundersøgelse, som YouGov har lavet for DI, er danskere i alderen 20 til 36 år blevet bedt om tage stilling til, hvilke af ti parametre de prioriterer højest, når de skal vælge ny arbejdsplads. At have et godt ry og opføre sig etisk korrekt vægtes højest. Derudover vægter de unge socialt ansvar, indsats på klima- og miljøområdet samt virksomheder med en visionær ledelse højt, når de søger arbejde.

Disse resultater resonerer med den seneste globale Millennial Survey udarbejdet af Deloitte, der viser, at 46 pct. af højtuddannede Millennials ønsker at gøre en positiv forskel i samfundet. Ligeledes viser undersøgelsen, at størstedelen af de adspurgte ser klimaforandringerne og miljøudfordringerne som vor tids største udfordring, mens næst flest ser ulighed i indkomst som den største udfordring.

20-35-ÅRIGE PRIORITERER

40% prioriterer en arbejdsplads, der har et godt ry og agerer etisk korrekt.

35% prioriterer en arbejdsplads, der tager et socialt ansvar.

25% prioriterer en arbejdsplads, der gør en forskel for klima og miljø.

Danmark er kendt verden over for at gå forrest på det grønne og sociale område, og en DI-virksomhedsundersøgelse viser, at ni ud af ti danske virksomheder har introduceret bæredygtighedstiltag i varierende grad.

Da verdensmålene repræsenterer de værdier, som Millennial-generationen leder efter hos en fremtidig arbejdsgiver, er Danmark og danske virksomheder godt stillet i jagten på de unge talenter fra både ind- og udland. Der er derfor et stort potentiale i at benytte verdensmålene som løftestang, når virksomheder skal tiltrække talentfulde medarbejdere.

Samtidig bør virksomheder have for øje, at til denne målgruppe er sociale medier ofte den bedste måde at kommunikere deres indsats for at integrere bæredygtighed i kerneforretningen.

Vidste du?

Virksomheder med stærke bæredygtighedsprogrammer opnår blandt Millennials:

·          55 procent højere moral

·          38 procent højere medarbejderloyalitet

·          21 pct. øget produktivitet

(Kilde: Society for Human Resource Management)

Erhvervslivet skal genopbygge tilliden til de unge

Læs mereUnge vil have ledere med holdninger – og handling bag ordene

Læs mereDe virksomheder, der ikke aflæser de her signaler, får svært ved at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere i fremtiden Anders Dons, Nordisk CEO, Deloitte

Brug din virksomheds formål til at tiltrække unge talenter

Læs mere8 Characteristics Of Millennials That Support Sustainable Development Goals

Læs mere
Erik Thomas Johnson

Erik Thomas Johnson

Fagleder, Bæredygtig forretningsudvikling

DI Bæredygtig Forretningsudvikling

Line Poulsen

Line Poulsen

Chefkonsulent

DI Bæredygtig Forretningsudvikling

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent

DI Bæredygtig Forretningsudvikling

Anne Zaff

Anne Zaff

Konsulent

DI Bæredygtig Forretningsudvikling

Sebastian-Li Svendsen

Sebastian-Li Svendsen

Business Analyst

Ansvarshavende redaktør