Have hjælp og inspiration

Du kan finde kontakter og yderligere hjælp til dit arbejde med verdensmål her på siden.

Intro

Ønsker du løbende at blive inspireret i dit arbejde med verdensmål, så findes der mange nyhedsbreve, konsulenthuse og organisationer der kan hjælpe.

Vi anbefaler dig at følge DI’s LinkedIn profil, Fra Filantropi til Forretning, som er DI’s hovedkanal for kommunikation af nyheder og nyttige redskaber om bæredygtige løsninger for virksomheder. 


Følg Fra Filantropi til Forretning på LinkedIn

Følg

Sådan kan DI hjælpe

Er din virksomhed medlem af DI og har du brug for at tale med en ekspert, så er vi klar til at hjælpe dig med netværk og konkrete ydelser. Læs mere herunder.

Aktuelt

Fremtiden Nu

Hvordan kan man bygge en tilpasningsdygtig og innovativ virksomhed, der ikke bare kan stå imod når voldsomme forandringer pludselig indtræffer, men rent faktisk kan lære af dem og komme styrket ud på den anden side?

Fremtiden Nu er et nyt intensivt strategi- og forretningsudviklingsforløb for danske produktionsvirksomheder, der er sultne efter at lære, hvordan man kan arbejde mere proaktivt og langsigtet med fremtiden — også når den er usikker.

Forløbet er bygget op omkring løbende 1:1 sparring med førende eksperter samt en række fokuserede nedslag. Over tre bootcamps får du og dit team bl.a. mulighed for at arbejde i dybden med eksperimenterende nye tilgange, der giver dig værktøjerne til at se anderledes på fremtiden og åbner nye muligheder for din forretning. På den anden side af forløbet, vil du bl.a. have udviklet en konkret prototype på et initiativ, en service eller et produkt, som kan implementeres i din virksomhed for at styrke jeres fremtidsparathed.

Initiativet er støttet af Industriens Fond og er gratis at deltage i som virksomhedsteam, men forudsætter et ambitiøst engagement af minimum to medarbejdere samt involvering af virksomhedens ledelse. Dansk Design Center og Dansk Industri har udviklet initiativet.

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du læse mere og ansøge om en plads via nedenstående link:

Fremtiden nu

Læs mere

Fremtiden nu onepager

Læs mere

Kom i gang: Mål og rapporter dit CO2-udslip

Hvordan måler man egentlig CO2 og hvordan kan man rapportere virksomhedens resultat?
Kom og vær med – enten fysisk eller online – til at få en meget praktisk og håndgribelig introduktion til, hvordan du kommer i gang.

Den 6. november holder Dansk Industri en gratis event for alle DI-medlemmer om måling og nedbringelse af CO2. Den bliver både lavpraktisk og håndgribelig, og vi prøver at være så konkrete som muligt med dette vigtige og komplicerede tema. Vi vil høre oplæg fra DI, Energy Solutions og UN Global Compact, og få mulighed for spørgsmål og debat bagefter.

Læs mere og tilmeld dig nedenfor:

Kom i gang: Mål og rapporter dit CO2-udslip

Læs mere

Netværk for verdensmål og strategi

Som medlem af DI har du mulighed for at tilmelde dig DI’s netværk for Verdensmål og Strategi.

Netværksmøderne har fokus på hvordan det strategiske arbejde med bæredygtighed er et nyt grundvilkår for din virksomhed. Du får inspiration fra andre virksomheder og hører om, hvordan de metodisk arbejder med at integrere Verdensmålene i kerneforretningen.

Netværk for verdensmål og strategi

Læs mere

Verdensmålsnetværk for marketing- og salgschefer

Er bæredygtighed og verdensmål på din virksomheds agenda? Så spørger du måske dig selv, hvordan du som ansvarlig for virksomhedens marketing og salg kan understøtte jeres bæredygtige omstilling yderligere?

DI Handel opstarter nu et nyt netværk med det formål at styrke vidensdeling og give dig mulighed for sparring om, hvordan du skal rådgive internt og kommunikere eksternt i forhold til anvendelse af verdensmål og bæredygtighed. Det er vigtigt at bevare troværdighed og samtidig udnytte det unikke selling point som verdensmål netop er – men hvordan? I dette netværk får du viden, der understøtter og accelererer din virksomheds bæredygtighedsstrategi og arbejde med verdensmålene. 

Læs mere og tilmeld dig netværket nedenfor.

Verdensmålsnetværk for marketing- og salgschefer

Læs mere



Få hjælp til at udnytte det kommercielle potentiale i FN’s Verdensmål

Som medlem af DI kan du få hjælp til:

 • At introducere Verdensmålene for ledelse og medarbejdere, så det giver mening ud fra jeres forretningsmæssige udgangspunkt.

 •  At udarbejde og afstemme en 2030-vision der beskriver den verden, din virksomhed vil være med til at skabe i fremtiden.

 • At udpege de Verdensmål som er mest relevante for din virksomhed.

 • At udforske forskellige fremtidige forretningsmodeller.

 • At lave en modenhedsanalyse der beskriver de første og mest relevante trin for din virksomhed.

 • At eksekvere virksomhedens strategi og nå målene i Danmark såvel som i udlandet.


Endnu ikke medlem af DI?

Bliv medlem



Kom i gang med FN’s Verdensmål

Download

Henrik Schramm Rasmussen

Chefkonsulent

Kommunikation og redaktion

 • Direkte +45 3377 3386
 • Mobil +45 2949 4644
 • E-mail hsr@di.dk

Gry Saul

Konsulent

CSR og ansvarlig virksomhedsadfærd

 • Direkte +45 3377 3778
 • Mobil +45 5369 2509
 • E-mail grsa@di.dk

Erik Thomas Johnson

Fagleder, Bæredygtig forretningsudvikling

Forretningsudvikling

 • Direkte +45 3377 4784
 • Mobil +45 2763 6253
 • E-mail etjo@di.dk

Line Poulsen

Chefkonsulent

Forretningsudvikling

 • Direkte +45 3377 4837
 • Mobil +45 3016 6521
 • E-mail lpou@di.dk

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent

Forretningsudvikling

 • Direkte +45 3377 4926
 • Mobil +45 2670 0636
 • E-mail algs@di.dk

Iben Kinch Sohn

Seniorchefkonsulent

Cirkulær økonomi

 • Direkte +45 3377 3713
 • Mobil +45 2625 0910
 • E-mail ibso@di.dk

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

Energi og klima

 • Direkte +45 3377 3722
 • Mobil +45 2949 4594
 • E-mail hps@di.dk

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand

Vandløsninger

 • Direkte +45 3377 3685
 • Mobil +45 2949 4407
 • E-mail sej@di.dk

Internationale organisationer

Internettet flyder over med information og viden om Verdensmålene. Vi har her samlet en nyttig oversigt over internationale organisationer, der alle adresserer bæredygtighed og forretning. Her finder du yderligere indsigt, tips og nyhedsbreve, der kan hjælpe dig i dit arbejde med at integrere bæredygtighed i kerneforretningen og styrke virksomhedens konkurrencekraft.

World Benchmarking Alliance

World Benchmarking Alliance (WBA) arbejder på at stimulere og fremskynde virksomhedernes bestræbelser på at nå FN’s Verdensmål, samt øge den private sektors indflydelse på en bæredygtig fremtid for alle.

World Benchmarking Alliance

Læs mere

SDG Business Hub

SDG Business Hub indfanger og beskriver de seneste indsigter, udviklinger og tendenser i relation til Verdensmålene.

SDG BUSINESS HUB

Læs mere

FN's Global Compact

FN’s Global Compact er et af verdens største frivillige initiativer for virksomheders samfundsansvar med knap 14.000 medlemsvirksomheder og -organisationer fra mere end 160 forskellige lande.

Global Compact sætter en omfattende ramme for virksomheders arbejde med samfundsansvar med ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Global Compact Network Denmark er den danske gren af Global Compact og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder med over 400 medlemmer.

UN Global Compact

Læs mere

United Nations Development Programme

United Nations Development Programme (UNDP) er FN’s udviklingsorganisation som bidrager til at udrydde fattigdom og mindske ulighed. Organisationen er til stede i over 170 lande. 

Corporate Citizenship

Corporate Citizenship hjælper virksomheder i hele verdenen med at arbejde med FN’s Verdensmål. 

Corporate Citizenship tilbyder et indblik i hvordan virksomheder verden over har taget imod FN's Verdensmål, samt hvilke implikationer og muligheder som Verdensmålene repræsenterer. Her kan du finde en række hjælpemidler og information, designet til virksomheder som ønsker at arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.

 

Corporate Citizenship

Læs mere

World Business Council

World Business Council (WBCSD) er en global, CEO-ledet organisation med over 200 førende virksomheder, der arbejder sammen for at gøre bærdygtige virksomheder mere succesfulde.

World Business Council

Læs mere

World Economic Forum

World Economic Forum, som består af offentlige og private topledere fra hele verden, er en non-profit og uafhængig fond placeret i Schweiz. Hvert år mødes medlemmerne i Davos, Schweiz, for at diskutere de mest presserende udfordringer som verden står over for.

Derudover afholdes der et årligt møde i Kina og i De Forenede Arabiske Emirater, samt flere regionale møder. Instituttet udarbejder også en række forskningsrapporter og inddrager sine medlemmer i specifikke sektorinitiativer.

World Economic Forum

Læs mere

Project Breakthrough

Project Breakthrough er et samarbejde mellem UN Global Compact og Volans og har fokus på bæredygtig innovation.

Projektet indeholder analyser af innovative forretningsmodeller og disruption, som vil være afgørende for at drive den næste bølge af bæredygtige løsninger.

På denne måde sigter Project Breakthrough på at stimulere den transformation der er nødvendig for at indfri Verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Project Breakthrough

Læs mere

Make the Case for Business Sustainability

Network for Business Sustainability har udviklet et website der giver overblik og forståelse for, hvad der skal til for at skabe værdi gennem bæredygtighed.

MAKE THE CASE FOR BUSINESS SUSTAINABILITY

Læs mere

Danske SDG programmer

Nedenfor kan du blive klogere på større udviklingsprogrammer, som har til formål at hjælpe virksomheder med at høste kommercielle muligheder af FNs Verdensmål.

Fra Filantropi til Forretning

DI har i projektet ’Fra Filantropi til Forretning’ (2018 – 2020) samarbejdet med 21 pionervirksomheder, om at knække koden til at integrere Verdensmålene i forretningen og dermed skabe resultater på bundlinjen.

På baggrund af disse erfaringer er der udviklet en model til at gribe fat i Verdensmålene og indarbejde dem i forretningen.

Hvis du vil læse om de 21 virksomheder, kan du i casesamlingen finde film og artikler om deres arbejde med FN's Verdensmål. Vi udbygger løbende med konkrete cases, som kan inspirere dig.

I nedenstående dokument ’How to win with sustainability and the Sustainable Development Goals’ kan du læse mere om projektet og de erfaringer vi, og de 21 casevirksomheder, har gjort os undervejs i projektet, samt blive introduceret til den model som vi har udviklet i forbindelse med projektet.

How to win with sustainability and the SDGs

Læs


Fra Filantropi til Forretning blev i projektets løbetid på 2,5 år, fulgt af en gruppe forskere fra Copenhagen Business School. I nedenstående rapport ‘Turning the Sustainable Development Goals (SDGs) into business opportunities’ kan du læse forskernes hovedkonklusioner fra projektet.

Turning the SDGs into business opportunities

Læs

SDG Accelerator

Med SDG Accelerator får virksomheder hjælp til at udvikle nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller, der adresserer de udfordringer som Verdensmålene beskriver.

FN’s Udviklingsprogram (UNDP) har med støtte fra Industriens Fond, og i samarbejde med Monitor Deloitte, skabt SDG Accelerator for små og mellemstore virksomheder.

Programmet har hjulpet virksomheder med at skabe ny og bæredygtig  forretning i regi af Verdensmålene, og har dermed bevist, at man godt kan skabe forretning der gavner både bundlinjen og verden omkring os.

SDG Accelerator Website

Læs mere



Samlet dokument om SDG Accelerator

Læs mere

Vækst med Verdensmålene

Udenrigsministeriet anslår, at Verdensmålene frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder på op til 400 milliarder kroner for danske virksomheder, der har de bæredygtige løsninger, der skal til. Verdensmålene er derfor en unik vækst- og eksportmulighed.

Gennem Copenhagen Business Hub kan du blive inspireret til hvordan du og din virksomhed kan arbejde med vækst gennem Verdensmålene. Du finder både inspirerende eksempler på hvordan andre virksomheder arbejder, og en række konkrete og anvendelsesorienterede værktøjer, som kan hjælpe dig igang.

Vækst med verdensmålene

Læs mere

FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter

Hos VL kan du som virksomhedsleder finde konkret indsigt, værktøjer og inspiration til at udvikle en eller flere verdensmålsinitiativer, som kan styrke din virksomheds konkurrenceevne.

Materialet tager udgangspunkt i VL-årstemaet ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’, som, støttet af Industriens Fond, har til formål at inspirere virksomhederne til at arbejde strategisk med Verdensmålene og finde de nye forretningsmuligheder, som Verdensmålene åbner op for.

VL opfordrer alle virksomhedsledere til at være med i kapløbet om at nå Verdensmålene i 2030 og benytte og ikke mindst dele de værktøjer, som de stiller gratis til rådighed.

FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter – HOW?

Læs mere

Få støtte til omstillingen til en cirkulær økonomi

MATChE hjælper dig og din virksomhed med at blive parat til omstillingen til en cirkulær økonomi ved at implementere nye cirkulære løsninger.

MATChE er et program drevet af Danmarks Tekniske Universitet. Projektet er støttet af DI og Industriens Fond, og har til hensigt at demonstrere en effektiv omstilling til cirkulær økonomi ud fra en vurdering af, hvor parat din virksomhed er. På deres site finder du masser af relevant læsestof, konkrete cases og metoder. 

Matche

Læs mere

Få hjælp til cirkulær økonomi gennem et forskningsprojekt for de nordiske lande

Deltag i CIRCit og få hjælp til produktudvikling, virksomhedsdrift og til at transformere din forretningsmodel med henblik på cirkulær økonomi.

The CIRCit research project er et 3½-årligt forskningsprojekt for de 5 nordiske lande, Danmark, Norge, Finland, Island og Sverige. Gennem et væld af forskellige forskningsmetoder, er CIRCits mål at støtte den nordiske industri  med at udforske og implementere de mange muligheder som byder sig inden for cirkulær økonomi, ved at udvikle, teste og implementere forskellige videnskabsbaserede værktøjer.

Circit

Læs mere

Hent inspiration til bæredygtig forretningsudvikling

Quantis hjælper virksomheder med at definere, forme og implementere miljørigtige bæredygtige løsninger, ved hjælp af strategier, værktøjer og kommunikation.

På deres side kan du finde nyttig og konkret viden og inspiration til arbejdet med verdensmålene i form af case studies og rapporter fra andre virksomheder, samt forskningsprojekter og videnskabelige publikationer omkring bæredygtighed i et forretningsøjemed.

Quantis

Læs mere

Løsninger på den danske restaurationsbranches største bæredygtighedsudfordringer

Med støtte fra Industriens Fond har Global Compact Network Denmark (GCDK) og Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC) skabt "Verdensmål i Værdikæden" for at få skabt en mere bæredygtig dansk restaurationsbranche gennem en værdikædetilgang.

Over 70 virksomheder og organisationer tager del i projektet. Efter projektets afslutning i 2021 skal programmets metodik udbredes til andre brancher, som ønsker at arbejde sammen omkring fælles udfordringer.

Verdensmål i værdikæden

Læs mere

Danske non-profit organisationer

I civilsamfundet finder du mange organisationer der har noget at byde på i forhold til bæredygtighed. Det gælder for eksempel konsortier og NGO’er. Læs mere om hvad de kan tilbyde dig nedenunder.

State of Green

State of Green er spydspids i den internationale markedsføring af grønne danske løsninger. Det gælder inden for energi, grønne byer, vand og cirkulær økonomi.

State of Green er den vigtigste og mest komplette portal for fremvisning af Danmarks grønne kompetencer, projekter og virksomheder. Ved at blive en del af State of Green kan grønne danske virksomheder benytte sig af de værktøjer som organisationen stiller til rådighed for international markedsføring. På portalen har virksomheder mulighed for at oprette en gratis profil, der præsenterer virksomhedens grønne ekspertise og løsninger. Portalen rummer i dag mere end 1.500 grønne løsninger fra 600 virksomheder, som ligger til inspiration for internationale målgrupper. Hjemmesiden har omtrent 600.000 besøgende årligt fra hele verden. 

Derudover findes en dansksproget hjemmeside som et supplement til det internationale hovedsite. På det danske site publiceres nyheder og events. Her kan man også følge med i aktiviteterne i State of Greens besøgscenter, House of Green, og gå på opdagelse i State of Green’s Toolbox og øvrige markedsføringsmateriale. 

State of Green

Besøg site

Food Nation

Food Nation er et offentligt-privat partnerskab som blev etableret i 2017 af den danske regering, og førende private organisationer og virksomheder.

Food Nation styrker det internationale kendskab til Danmark som en ledende fødevarenation gennem profilering af fødevareklyngen.

Partnerskabet har et stærkt fokus på bæredygtighed og  er gateway for internationale aktører som søger information om danske fødevareløsninger, produkter eller samarbejde.

Food Nation

Besøg site

Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie der laver journalistik og kampagner om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer. Deres arbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdens Bedste Nyheder driver også verdensmål.org, som er den officielle platform for Verdensmålene i Danmark.

Verdens Bedste Nyheder

Besøg site