Om at købe gravsten

Når du har mistet én, har du sikkert rigeligt at tage dig af – både praktisk og følelsesmæssigt. Det kan derfor være nyttigt for dig at vide, at du ikke behøver have travlt, når du skal købe gravsten.

Tæt dialog

Et typisk forløb vil være, at du tager kontakt til en stenhugger, når du er klar. Stenhuggeren er ikke alene håndværksuddannet, men også kunstnerisk kompetent og vant til at tænke i æstetik. Det betyder, at stenhuggeren kan omsætte dine tanker, minder og idéer til en gravsten. I første omgang vil stenhuggeren derfor bruge god tid på at tale med dig om dine muligheder og ønsker. 

Måske har du selv gode idéer og forslag – måske har du brug for at se nogle af stenhuggerens udstillede gravsten eller tidligere udførte gravsten. Uanset hvad kan du starte forløbet med at få personlig og individuelt rådgivning, så du bliver bedre rustet til at træffe dine valg.

Stenen udformes

Vælger du en gravsten fra udstillingen, er det kun indskriften og eventuelle dekorationer, der skal laves. Det tager typisk to uger. Ønsker du i stedet at få hugget en gravsten efter dine ønsker, kan det tage længere tid.

Levering og opsætning

Herefter er stenhuggeren klar til at levere og opsætte stenen på gravstedet. Hvornår det kan ske, aftales med kirkegården. Nogle vil gerne være til stede ved opsætningen – andre har intet ønske om dette. Det er derfor op til dig, hvad du ønsker.

Hvilke type gravsted skal stenen stå på?

Forskellige gravsteder

Gravstedet er med til at afgøre, hvilken type gravsten du skal vælge. Nogle sten passer godt til små gravsteder – andre kræver mere plads. Inden du beslutter dig for en gravsten, er det altså væsentligt at vide, hvilken type gravsted der er tale om.

Kirkegårdslederen eller graveren kender den enkelte kirkes ledige gravsteder og de klausuler der er for det enkelte gravsted.  Ved at kontakte en stenhugger fra Stenhuggerlauget i Danmark, kan du få god rådgivning. Du kan også starte med at læse om dine muligheder her.

Typiske gravsteder

 • Dobbeltgravsteder er typisk 2,50 m. brede og 2,50 m. dybe. Gravsten til disse bør ikke være mindre end 80 cm. brede og 60 cm. høje. På denne type gravsted vælges typisk et monument, en poleret natursten eller en ru natursten.
 • Enkeltgravsteder er typisk 1,25 m. brede og 2,50 m. dybe. Gravsten til disse bør være omkring 70 cm. brede og 50 cm. høje. På denne type gravsted vælges typisk et monument, en poleret natursten eller en ru natursten.
 • Urnegravsteder er typisk 1 x 1 m. Gravsten til disse bør være omkring 50 cm. brede og 40 cm høje. På denne type gravsted vælges typisk en urnegravsten.
 • Plænegravsteder kan variere meget i størrelse og er typisk bestemt af den lokale kirkegårds reglement. På denne type gravsted vælges altid en plænesten.

Du kan finde mere information om de typiske gravsteder under punktet 'Om gravsten'.

Om gravsten

Der er mange valg, der skal træffes, når du skal vælge gravsten. Stenhuggeren kan hjælpe dig, men her kan du her se nogle af de spørgsmål, du formentlig skal tage stilling til, inden du træffer dit valg.

 • Stenstørrelse – hvad passer til gravstedet, og hvad passer til din smag, dine ønsker og behov?
 • Farvevalg – hvilken farve skal stenen have, og hvilken farve skal skriften have?
 • Inskriptioner – hvilken type inskriptioner findes der, og hvordan passer de til forskellige sten?
 • Figurer og andre kunstneriske udtryk – hvilke kunstneriske virkemidler kan stenhuggeren gøre brug af, så du får det udtryk, du ønsker?
 • Lokalkendskab – hvilke traditioner, servitutter og retningslinjer eksisterer for den pågældende kirkegård? Brug en stenhugger fra Stenhuggerlauget i Danmark og få kompetent rådgivning om områdets gravsteder.

Når du vælger en gravsten, vil du et langt stykke hen ad vejen kunne få det, som du vil have det. Mange ønsker dog at holde fast i traditionerne, når de står over for valget. Her kan du se beskrivelser af de mest gængse gravstenstyper.

Monument

Et monument er typisk en større gravsten, som står på en sokkel. Gravstenen består derfor af to eller flere dele, som kan udformes efter dine valg og ønsker.

Poleret gravsten

En poleret gravsten er en natursten, der er blankpoleret, så stenens naturlige farve og struktur bliver fremhævet. Polerede gravsten fås i mange forskellige størrelser, men der vil typisk være tale om en mellemstor gravsten, som tilpasses til dine ønsker og behov.

Ru gravsten

En ru gravsten fremstår ubehandlet med naturlig form og udseende. Der er typisk tale om en mellemstor gravsten, som stenhuggeren tilpasser til gravstedets størrelse.

Urnesten

En urnesten er en mindre gravsten, der anvendes ved bisættelser. Urnestenen kan være både ru eller poleret og udformes efter dine ønsker.

Plænesten

En plænesten er en vandret liggende sten, der ofte udformes efter de traditioner og klausuler, der eksisterer på den pågældende kirkegård. Din lokale stenhugger er bekendt med disse retningslinjer og kan vejlede dig, så du får et godt resultat.

Du kan altid trække på stenhuggernes erfaring og faglige ballast, hvis du vil træffe de rette valg.

Stentyper

Gravsten kan udføres i forskelligt materiale – typisk granit – men også marmor eller sandsten kan af og til ses på de danske kirkegårde. Inden for kategorierne er der derudover mange variationer og forskelle fra sten til sten. Hver type har sine egne fordele, så valget afhænger af dit behov og dine ønsker.

Hos stenhuggere, der er medlemmer af Stenhuggerlauget i Danmark, kan du få lov at se og røre forskellige stentyper. Du kan også få indsigt i gravpladsens udseende og traditioner, så du kan vælge en sten, der passer godt ind i helheden.

Nedenfor kan du se en kort gennemgang af typisk anvendte stentyper.

Granit

Granit er vejrbestandigt, langtidsholdbart og passer godt til det danske klima. Det er en hyppigt anvendt stentype, der er meget anvendelig som et langtidsholdbart minde.

Marmor

Marmor har et unikt og smukt udtryk, men er dog ikke særlig holdbart i det danske klima. Ønsker du en sten af marmor, skal du altså være opmærksom på, at dens udseende vil blive forringet med tiden.

Sandsten

Sandsten anvendes mest til restaurering og kan ikke anbefales til egentlige gravsten. Materialet er for porøst i sig selv til at tåle de danske vind- og vejrforhold.

Inskription og dekoration

Inskription

Gravstenens inskription er dit personlige præg på gravstenen, som vil få stor betydning mange år fremover. Nogle vælger at synliggøre et budskab, der havde betydning for den afdøde. Andre vælger et budskab, som giver mening for de efterladte.

Skrifttyper

Der findes mange forskellige skrifttyper. Hos stenhuggere, der er medlemmer af Stenhuggerlauget i Danmark, kan du få vejledning og se, hvilke typer der passer til hvilke sten. Nogle steder kan du benytte personlig håndskrift som inskription. Tal med din lokale stenhugger om de muligheder, der eksisterer.

Symboler og dekorationer

Til inskriptionen kan stenhuggeren tilføre symboler og dekorationer. F.eks. kan gravstenen vise et anker til en sømand, en plov til en landmand eller en fodbold til den sportsinteresserede. Også kæledyr og hobbyer kan synliggøres med en dekoration og gøre gravstenen endnu mere personlig.

Symbolerne og dekorationer kan være udført i bronze og påsættes eller nedfældes i gravstenen. Det kan være emaljerede billeder eller QR-koder, der kan linke til en hjemmeside om afdøde, dennes efterladte eller noget helt tredje.

Symbolerne og dekorationer kan også hugges ud i stenens materiale og derved blive en del af stenen. Mulighederne for at udtrykke sig er således mange, så tal med en stenhugger fra Stenhuggerlauget i Danmark, inden du træffer dine valg.

Andet tilbehør

Tilbehør til gravstenen er ofte med til at skabe en unik stemning, og gøre besøget på gravstedet til en god oplevelse.

Trædesten kan fx danne en smuk lille sti ved gravstenen, og fuglebad, vaser og bænke kan være med til at forme det udtryk, du ønsker.

På større gravsteder kan indgangspartier, lys og rammesten sætte et flot præg på helheden.

Hos en stenhugger, der er medlem af Stenhuggerlauget i Danmark, kan du se eksempler på forskelligt tilbehør og høre mere om dine muligheder.

Byg Garanti

Stenhuggerlauget i Danmark er organiseret i DI Byggeri og dermed dækket af Byg Garanti. Når du køber gravsten af en stenhugger opført på denne hjemmeside, får du derfor:

 • Garanti efter arbejdet er færdigt - 3 år for synlige fejl og 10 år for skjulte fejl
 • Dækning mod sjusk, fejl og mangler
  op til 150.000 kr.

Læs mere om Byg Garanti.

Stenhuggerlauget i Danmark

Telefon: 33 77 33 77
E-mail: dibyggeri@di.dk