Analyser

Byrdefulde offentlige digitale løsninger hæmmer (Januar 2016 PDF)

Mere end halvdelen af de mindre og mellemstore virksomheder (MMV’er) har oplevet stigende administrative byrder forbundet med offentlige digitale løsninger inden for de seneste tre år. Udfordringerne er ofte forbundet med manglende stabilitet, brugervenlighed og tilgængelige supportfunktioner.