Analyser

Danmark i regionernes videnkapløb

Den danske satsning på forskning og udvikling var frem til 2009 drevet af den såkaldte Barcelona-målsætning, hvor 3 pct. af BNP skal investeres i forskning og udvikling. Danmark er et af de få lande, der nåede målet, men fortidens resultater må ikke blive en sovepude. En række stærke og velstående videnregioner som Baden-Württemberg, Chungcheong og Shanghai satser betydeligt mere på forskning og udvikling, end vi gør i Danmark. Og det er dem, vi konkurrerer med. Ikke med gennemsnitstal for USA, Kina eller EU.