Analyser

VIRKSOMHEDERNE TROR PÅ FREMGANG I 2016 (Jan. 2016)

Medlemmerne i DI’s Virksomhedspanel ser lyst på det kommende år som helhed samt til 1. kvartal 2016. Virksomhederne forventer dog ikke nogen markant fremgang, og de peger på konkrete barrierer for væksten. Blandt disse rykker særligt mangel på arbejdskraft og det danske omkostningsniveau højere op på listen.