Analyser

GLOBAL LAVVÆKST SVÆKKER DANSK EKSPORT

Lav vækst i verdensøkonomien udfordrer dansk eksport. Verdenshandlen vokser langsomt, og der er betydelig usikkerhed om den fremtidige vækst. På trods af usikkerheden er der dog stadig vækst i verdensøkonomien, og den bør være stærk nok til at sikre fremgang i eksporten.

Relateret