DI Analyser Analyser

Knaster i samarbejde om forskning - men også positive tendenser

Virksomheder vurderer danske universiteter til at ligge på et middelniveau i forhold til at indgå samarbejdsaftaler om forskning. Udfordringer knytter sig bl.a. til universiteternes manglende kommercielle forståelse, fordeling af rettigheder og fortolkning af loven. En række forhold synes dog at have forbedret sig over de senere år.

Relateret