DI Analyser Analyser

Potentiale for flere private investeringer

Flere år med få investeringer har ført til ringere udstyr for medarbejderne på landets virksomheder. Det giver potentiale for flere investeringer de kommende år på mindst 30 mia. kr. Særligt MMV’er har potentiale for at løfte investeringerne, men økonomisk vækst og gode investeringsvilkår er afgørende.

Relateret