Analyser

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes produktivitet (Februar 2016 PDF)

Over halvdelen af de politisk godkendte forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler er endnu ikke implementeret. Det svækker virksomhedernes produktivitet. Danmark taber også terræn til de nordeuropæiske lande målt på oplevelsen af de administrative byrder.