Analyser

Ingen forbrugerpanik over hysteriet på aktiemarkederne (Marts 2016 PDF)

OMXC20 faldt 10 pct. på 20 dage i begyndelsen af 2016, og det skabte usikkerhed hos investorerne. Usikkerheden har dog ikke spredt sig til forbrugerne, og faldet lader ikke til at have den store effekt på privatforbruget. Det skal også ses i lyset af, at OMXC20 nu igen er tilbage på samme niveau som ved årets begyndelse.