DI Analyser Analyser

MMV’er er ikke fuldt rustede til den digitale fremtid

Rundspørgen viser, at over halvdelen af virksomhederne forventer, at digitalisering vil påvirke deres branche de næste 5 år. Samtidig mener 60 pct., at de kun i nogen eller mindre grad er forberedt på at håndtere øget digitalisering

Relateret indhold