Velkommen til Dansk Industris nye website. Vi udvikler i øjeblikket et nyt site for at give dig den bedste brugeroplevelse. I en periode vil du derfor opleve indimellem at blive sendt til indhold på vores gamle site.

01.05.16 Analyser

Ny teknologi kræver nye kompetencer i dansk produktion (Maj 2016 PDF)

Dansk industri og dansk økonomi står over for en stor mangel på teknisk uddannede. Det gælder både faglært arbejdskraft og ingeniører. Samtidig står vi på dørtærsklen til, hvad der beteg-nes som den 4. industrielle revolution. Hvis danske virksomhe-der formår at tage de mange nye teknologiske muligheder til sig, vil det booste deres innovation og produktivitet til gavn for Danmarks konkurrencekraft og for den enkelte lønmodtager. Men både arbejdsgivere og arbejdstagere peger på, at det kræ-ver, at virksomhederne kan få medarbejdere med kompetencer, der kan udnytte digitalisering, robotter og anden ny teknologi. Og de vil blive svære at finde.

Relateret