DI Analyser Analyser

Ny teknologi kræver nye kompetencer i dansk produktion

Dansk industri og dansk økonomi står over for en stor mangel på teknisk uddannede. Det gælder både faglært arbejdskraft og ingeniører. Samtidig står vi på dørtærsklen til, hvad der betegnes som den 4. industrielle revolution. Hvis danske virksomheder formår at tage de mange nye teknologiske muligheder til sig, vil det booste deres innovation og produktivitet til gavn for Danmarks konkurrencekraft og for den enkelte lønmodtager. Men både arbejdsgivere og arbejdstagere peger på, at det kræver, at virksomhederne kan få medarbejdere med kompetencer, der kan udnytte digitalisering, robotter og anden ny teknologi. Og de vil blive svære at finde.

Relateret indhold