DI Analyser Analyser

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille, mens både omsætning og beskæftigelse i de fleste brancher har været støt stigende. Der er dog en bagside af medaljen, da produktivitetsvæksten nu er på et historisk lavpunkt.

Relateret indhold