Analyser

Sundhedsindustrien er en dansk vækstmotor - eksporten runder 100 mia. kr.

Sundhedsindustrien er i fremgang og har bidraget væsentligt til vækst og beskæftigelse de seneste år. Hver tredje krone, vi har øget bruttoværditilvæksten de seneste fem år, kan henføres til medicinalindustrien. Det skyldes bl.a. øget eksport, og i 2015 oversteg eksporten af sundhedsrelaterede velfærdsløsninger for første gang 100 mia. kr. Men mens salget til de fjerne markeder er kraftigt stigende, så taber Danmark markedsandele i EU.

Relateret indhold