Analyser

Statslige investeringer i forskning og udvikling

De statslige investeringer i forskning og udvikling er stagnerende eller endog faldende set som andel af BNP. Det betyder store besparelser i de statslige fonde og programmer, som bidrager til at bygge bro mellem de danske virksomheder og de offentlige forskningsinstitutioner.

Relateret