DI Analyser Analyser

Behov for mere risikovillig kapital til SMV'er

Både små og store virksomheder har over det seneste halve år oplevet, at det er blevet lidt sværere og dyrere at låne penge. Forværringen ses især for SMV’er over det seneste kvartal. Styrket egenkapital vil gøre det nemmere for SMV’er i banken. Det er derfor glædeligt, at regeringen med efterårets forhandlinger om en erhvervs- og iværksætterpakke tager hul på at sikre bedre adgang til risikovillig kapital for særligt SMV’er.

Efter en stort set ubrudt bedring i finansieringsklimaet de seneste fem år har der det seneste halve år været en mindre forværring – både for de store og de små virksomheder. Fra juni til september er det især mindste virksomheder, der ser lidt mindre positivt på adgangen til og prisen på kapital. Det fremgår af de seneste svar fra DI’s Virksomhedspanel.

Stadig forskel på store og små virksomheders oplevelse

Kilde: DI's virksomhedspanel, primo september 2017

De store virksomheder er mere positive end de små. Og denne forskel er stadig markant og endda udvidet over de seneste år, selv om flere og flere af de små virksomheder synes bedre om finansieringsklimaet. Omtrent halvdelen af virksomhederne med under 50 ansatte mener, at de kan låne penge på gode vilkår. Blandt virksomhederne med over 50 ansatte er det lige under 70 pct., der synes godt om finansieringssituationen.

De store bliver mere og mere postive i forhold til de små

Kilde: DI's virksomhedspanel, primo september 2017

Flere ting gør virksomhederne forskellige

Store og små virksomheder er ikke ens, og derfor er det ikke unaturligt, at de har forskellige vurderinger af finansieringsklimaet.

Blandt andet viser flere studier, at virksomheder med større afkast og større egenkapital har nemmere ved at låne penge. De store virksomheder er ofte mere solide, sammenlignet med de små, og derfor synes de større virksomheder bedre om finansieringssituationen end de mindre.

Mere solide virksomheder synes bedre om finansieringsklimaet

Soliditetsgraden er beregnet som: Egenkapital/Balance*100. Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2016, NN Markedsdata og DI-beregninger.

Større virksomheder har også generelt flere aktiver som maskiner og bygninger, som de kan stille i pant for et lån. Derfor er bankerne overordnet set mere tilbøjelige til at låne større virksomheder penge. Dette er også medvirkende til, at flere store virksomheder synes godt om finansieringsklimaet.

Hvis de mindre virksomheder skal vækste og vokse sig store, er det afgørende, at de har adgang til den kapital, der kan gøre det muligt. Her spiller egenkapital og risikovillig kapital en afgørende rolle. Det er derfor et vigtigt fokuspunkt for DI i forhandlingerne om regeringens erhvervs- og iværksætterudspil, at adgangen til risikovillig kapital for SMV lettes. Her ser DI gerne, at man går længere ud af den vej, som regeringen udstikker, og bl.a. ser mere grundlæggende på det høje niveau for kapital og aktieindkomstbeskatning.

En nylig DI-undersøgelse viser, at mens de store virksomheder de senere år har investeret betydelige beløb i nyt udstyr til medarbejderne, går det langt mere trægt i de mindre virksomheder. Samlet set vurderer DI et investeringspotentiale på 30 mia. kr.

Relateret indhold