DI Analyser Analyser

Forskning for fremtiden

DI og CO-industri lægger med dette udspil op til, at vi gennem ambitiøse og fokuserede investeringer skaber en bedre offentlig forsknings- og innovationsindsats, som i højere grad understøtter et stærkt dansk erhvervsliv.

En forsknings- og innovationspolitik for fremtiden

Danmarks succes ude i verden bygger grundlæggende på, at danskerne er dygtige og opfindsomme. Hvis vi også fremover skal være blandt de dygtigste og mest opfindsomme i verden, er det afgørende, at vi som samfund investerer mere i forskning og innovation end i dag, og at vi fokuserer dér, hvor vi får mest ud af investeringerne.

Allerede i dag har vi i Danmark en række forskningsmiljøer, der hører til blandt de bedste i verden. Vi kan takke de fremsynede politikere, som i slutningen af 2006 satte sig sammen om en langsigtet globaliseringsaftale for at fremtidssikre Danmark gennem øgede offentlige investeringer i uddannelse, forskning og innovation.

Men de statslige investeringer i forskning og udvikling er stagneret. Det sker i en situation, hvor forskning og ny viden bliver stadig mere vigtigt for virksomheder, og hvor stadig flere lande og regioner investerer målrettet i forskning og udvikling.

Danmark skal være et attraktivt land for forskning og innovation. Vi skal prioritere den forskning, der på kort og lang sigt understøtter vækst og dermed velstand og nye job i danske virksomheder. Det indebærer ikke mindst et løft af den tekniske og naturvidenskabelige forskning, herunder produktion, digitalisering, materialer, bioteknologi, energi og miljøteknologi.

Vi har brug for en ny fokuseret forsknings- og innovationsstrategi for at fremtidssikre Danmark, hvor vi holder fokus på målet: At skabe vækst, velstand og beskæftigelse.

Relateret indhold