Analyser

Topskatten rammer hårdest i udkanten

Danmark beskatter den øverste lønindkomst relativt højt. Topskatten, som er hovedårsagen til den høje marginalskat, bliver ofte omtalt som et særligt nordsjællandsk problem, fordi de fleste topskatteydere bor dér, men problemet for den enkelte topskatteyder er størst i udkantskommunerne. Den kommune med den laveste skat i Nordsjælland har en 3,5 procentpoint lavere skat end i udkantskommunerne for samme indtægt.

Den øverste marginalskat rammer hårdest i yderkommunerne

Den øverste marginalskat varierer væsentligt på tværs af kommunerne på trods af det skrå skatteloft. Den gennemsnitlige topskatteyder i Rudersdal kommune betaler med 54,1 pct. knap 3 procentpoint mindre i skat af den sidst tjente krone end en gennemsnitlig topskatteyder i Lemvig. Hele 30 af de 35 lavest beskattede kommuner ligger på Sjælland. Forskellen i den øverste marginalskat skyldes dels, at nogle kommuner har en kommuneskat, som er så lav, at den øverste marginalskat ikke når det skrå skatteloft og dels, at kirkeskatten og antallet af medlemmer i folkekirken er forskellig fra kommune til kommune.

Kommuneskat og kirkeskat skaber forskelle i den øverste marginalskat

For Danmarks ca. 500.000 topskatteydere udgør skatten på den sidst tjente krone officielt 55,9 procent, når man ser bort fra den frivillige kirkeskat. Det skyldes, at når arbejdsmarkedsbidraget er betalt, så lægger det skrå skatteloft et loft over summen af bund-, kommune- og topskat på 52,07 pct., når allerede vedtagne skatteændringer er fuldt indfaset, uanset hvor høj kommuneskatten er. Hovedparten af danskerne er medlem af folkekirken, og da det skrå skatteloft ikke omfatter kirkeskatten, så er den officielle skat på den sidst tjente krone 56,4 procent, når alt er gjort op. I 76 af landets 98 kommuner er kommuneskatten så høj, at skatteloftet begrænser skatten på den sidst tjente krone. I de resterende 22 kommuner er kommuneskatten dog så lav, at skatteloftet ikke kommer i spil, og den øverste marginalskat er dermed lavere end 55,9 procent. 18 af disse 22 kommuner ligger i eller omkring hovedstadsområdet.

Den øverste marginalskat i kommunerne

Den højeste marginalskat rammer i kommuner med størst mangel på arbejdskraft

En tredjedel af alle virksomheder svarer i DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima, at de forgæves har forsøgt at rekruttere medarbejde det seneste år. Særligt slemt står det til i mange af de jyske kommuner. Det er uhensigtsmæssigt, at de egne af Danmark, hvor virksomhederne har sværest ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, også har den højeste marginalskat. Forskellen i den øverste marginalskat gør det sværere at fastholde og tiltrække medarbejdere i kommunerne uden for hovedstadsområdet i konkurrencen med lavskattekommunerne omkring hovedstaden.

Benjamin Dickow
Skrevet af:

Benjamin Dickow

Relateret