DI Analyser Analyser

Trafikken bliver værre og værre

Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder især virksomheder, der ligger i de største byområder samt langs motorvejsnettet. I Aarhus, Odense og København er det flere end tre ud af fire virksomheder, der svarer, at trafikken er blevet værre. Virksomhederne efterlyser udbygning af motorvejsnettet og bedre lokale forbindelser, herunder både veje, og bus- og togforbindelser.

Virksomhederne oplever, at trængslen på vejene er blevet en større udfordring end tidligere. I DI’s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2017 svarer 23 pct. af virksomhederne, at de trafikale udfordringer er blevet meget større de seneste fem år, mens 30 pct. svarer, at de er blevet lidt større.

Trafikken bliver værre og værre

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2017.

Det er særligt de større virksomheder, der oplever, at de trafikale udfordringer er blevet større. Det er således knap to-tredjedele af virksomheder med flere end 250 ansatte, der oplever, at de trafikale udfordringer de seneste fem år er blevet meget eller lidt større. For virksomheder med 1-20 ansatte er det lidt over halvdelen.

Virksomheder, der ligger i de største byområder som f.eks. Hillerød, Odense og Kolding og i kommuner, der ligger langs motorvejsnettet, oplever i højere grad, at de trafikale udfordringer er steget, end virksomheder andre steder i landet, jf. nedenstående kort.

Trafikken bliver især værre i de større byområder og på motorvejene

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2017

Især byområder har udfordringer med fremkommelighed

Når virksomhederne svarer på, hvordan de oplever udviklingen i trafikken, afspejler deres svar givetvis både de udfordringer, de oplever lokalt og de udfordringer, som virksomheden oplever i forbindelse med transport andre steder i landet.

Undersøgelsen viser, at virksomheder i hele landet oplever, at de trafikale udfordringer er blevet større. Andelen af virksomheder, der oplever, at de trafikale udfordringer er blevet enten meget eller lidt større, ligger på 59 pct. i Region Hovedstaden, mens den ligger på 42 pct. i Region Sjælland, 52 pct. i Region Syddanmark, 57 pct. i Region Midtjylland og 44 pct. i Region Nordjylland.

I København, Odense og Aalborg samt i kommuner langs E45 i Østjylland oplever en stor andel af virksomhederne, at de trafikale udfordringer er blevet større i løbet af de seneste fem år.

Trafikken sander til i de større byer

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2017.

I Aarhus svarer 60 pct. af virksomhederne, at de trafikale udfordringer er blevet meget større i løbet af de seneste fem år, mens 25 pct. svarer, at de er blevet lidt større.

I Odense svarer 56 pct. af virksomhederne, at de trafikale udfordringer er blevet meget større i løbet af de seneste fem år, mens 31 pct. svarer, at de er blevet lidt større.

I København svarer 41 pct. af virksomhederne, at de trafikale udfordringer er blevet meget større i løbet af de seneste fem år, mens 36 pct. svarer, at de er blevet lidt større.

I Aalborg svarer 33 pct. af virksomhederne, at de trafikale udfordringer er blevet meget større i løbet af de seneste fem år, mens 37 pct. svarer, at de er blevet lidt større.

Vejdirektoratet: Trængslen stiger

Når mange virksomheder oplever, at de trafikale udfordringer er blevet større, er det helt i tråd med Vejdirektoratets vurderinger.

Trafikal belastning på statsvejnettet i henholdsvis 2011 og 2016

Kilde: Vejdirektoratet

I Vejdirektoratets årlige publikation ”Statsvejnettet” er der en vurdering af, hvor trængslen på statsvejene er henholdsvis kritisk, stor og moderat. Som det fremgår af kortene på forrige side, er en større del af statsvejnettet i 2016 belastet af henholdsvis kritisk og stor trængsel, end det var i 2011. Det viser de røde og orange streger på kortene. Enkelte steder er trængslen dog blevet mindre, da vejnettet er blevet udbygget i perioden.

Det er især på statsvejene, herunder motorvejene, at trafikken stiger. Der blev kørt henholdsvis 6 pct. og 4 pct. flere kilometer på motorvejene i 2015 og i 2106.

Virksomhederne efterlyser flere motorveje

Udbygning af vejnettet har høj prioritet hos mange virksomheder. Virksomhederne har haft mulighed for at pege på de to områder i infrastrukturen og transportsystemet, som er vigtigst for deres vækst. Godt halvdelen af virksomhederne peger på, at det er vigtigt, at det overordnede vejnet som motorveje m.v. forbedres.

Virksomhederne vil have bedre veje og lokale bus- og togforbindelser

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2017.

Når virksomhederne peger på udbygning af motorvejsnettet, kan det blandt andet tilskrives, at en stor del af erhvervsaktiviteten ligger langs motorvejsnettet. COWI har opgjort, at 80 pct. af erhvervsaktiviteten ligger inden for 15 minutters kørsel fra motorvejsnettet.

Stor andel af erhvervsaktiviteten ligger langs motorvejsnettet

Kilde: COWI.

Bedre lokale forbindelser og kollektiv transport

Det er også vigtigt for virksomhederne, at de lokale forbindelser udbygges. Det gælder både det lokale vejnet og de lokale bus- og togforbindelser. I undersøgelsen er det således 48 pct. af virksomhederne, der peger på forbedring af det lokale vejnet, mens 19 pct. peger på forbedringer af de lokale bus- og togforbindelser.

Virksomheder i Region Hovedstaden efterlyser i højere grad en forbedring af de lokale bus- og togforbindelser end virksomheder i andre dele af landet. Her er det således 29 pct. af virksomhederne, der peger på forbedringer af de lokale bus- og togforbindelser.

I undersøgelsen svarer godt hver tiende virksomhed, at infrastrukturen og transportsystemet ikke har væsentlig betydning for virksomheden. Det er primært de mindre virksomheder (1-20 ansatte), der svarer, at infrastrukturen ikke har væsentlig betydning.

Internationale flyforbindelser

For mange virksomheder er transportbehovene relativt ens. De fleste virksomheder er eksempelvis afhængige af et velfungerende vejnet, når de skal transportere rå- og færdigvarer og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Der er også virksomheder, der adskiller sig ved at have andre typer af transportbehov.

Flere af de største virksomheder efterlyser bedre internationale flyforbindelser. På landsplan er det 6 pct. af virksomhederne, der efterlyser bedre internationale flyforbindelser, mens det er hver syvende virksomhed med mere end 250 ansatte.

Relateret indhold