DI Analyser Analyser

Trængsel gør det svært at være pendler

Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den peger også på, at fleksible arbejdstider, bedre veje og bedre kollektiv transport kan få flere til at takke ja til et job længere væk fra deres hjem.

Relateret