Analyser

Serviceerhververne er afgørende for eksporten

Eksporten af service er i kraftig vækst, og betydningen for dansk økonomi er stigende. Næsten ½ mio. servicejobs er relateret til eksport. Servicevirksomhederne er dog ikke lige så eksportorienterede som de vareproducerende. Der er et uforløst potentiale for øget serviceeksport på næsten 30 mia. kr., og bedre vilkår for international handel med services vil blot gøre potentialet endnu større.

Relateret