DI Analyser Analyser

Antal udbud i rådgiverbranchen er steget i første halvdel af 2017

Antallet af udbud inden for rådgiverbranchen steg med omkring ni pct. i de første syv måneder af 2017 sammenlignet med året før. Udviklingen skyldes en stigning i antallet af EU-udbud, mens antallet af annoncerede udbud under EU’s tærskelværdier trækker den anden vej. Det er de mere ressourcekrævende udbudsformer, der vinder frem efter ikrafttræden af den nye udbudslov. Det viser nye tal fra UdbudsVagten A/S for DI Rådgiverne.

Antallet af udbud inden for rådgiverbranchen steg med knap ni pct. i de første syv måneder af 2017 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2016. Dette skyldes, at antallet af EU udbud (udbud over EU’s tærskelværdier) er steget med godt 18 pct., mens antallet af annoncerede udbud under EU’s tærskelværdier faldt med knap 10 pct. i de første 7 måneder af 2017. Antallet af udbud ligger dog fortsat 23 pct. under niveauet for samme måneder af 2015, særligt antallet af annoncerede udbud under EU’s tærskelværdier ligger lavere.

Kilde: UdbudsVagten A/S og DI Rådgiverne

Det er blandt andet den nye udbudsbudslov, der har medført, at antallet af annoncerede udbud under EU’s tærskelværdier er faldet markant. Sammenlignes der med 2015 er niveauet for de annoncerede udbud under tærskelværdierne lavere i alle måneder i 2017, og samlet set er antallet af udbud under tærskelværdierne faldet med knap 43 pct. i de første syv måneder af 2017 sammenlignet med samme periode i 2015.

I de første syv måneder af 2017 ligger antallet af EU udbud af rådgiveropgaver 18 pct. over niveauet for de tilsvarende måneder i 2016. Sammenlignes der med 2015 ligger niveauet dog fortsat knap 10 pct. under antallet af EU-udbud.

Kilde: UdbudsVagten A/S og DI Rådgiverne

Fra 2015 til 2016 var det særligt udbudsformen begrænset udbud, der mistede betydning i forhold til mere ressourcekrævende udbudsformer som offentligt udbud og andre udbudsformer som ”tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse” samt ”udbud med forhandling”. I første halvår 2017 går udviklingen mod relativt færre offentlige udbud, og relativt flere andre udbud, når der sammenlignes med første halvår 2016. Det er særligt udbudsformen ”udbud med forhandling”, der vinder frem i betydning. Andelen af begrænsede udbud holder sig fortsat på det lave niveau fra 2016.

Anm.: Andre udbud inkluderer bl.a. tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse og udbud med forhandling.

Kilde: UdbudsVagten A/S og DI RådgiverneAndel

Relateret indhold