Analyser

EU-Canada-handelsaftalen - CETA

Den 21. september træder EU’s handelsaftale med Canada i kraft, også kendt som CET-aftalen (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Aftalen ventes at øge dansk eksport til Canada med omkring 30 pct.

1. Told på 98 pct. af alle varer, der handles mellem EU og Canada, fjernes. Herved sparer EU-virksomheder årligt omkring 3,5 mia. kr. i told, hvilket gør europæiske varer mere konkurrencedygtige på det canadiske marked i forhold til eksempelvis amerikanske produkter.

2. Europæiske virksomheder får bedre adgang til at sælge tjenesteydelser på det canadiske marked, og gensidig anerkendelse af en række faglige kvalifikationer vil gøre det lettere for eksempelvis danske ingeniører og arkitekter at tilbyde deres ydelser på det
canadiske marked.

3. Europæiske virksomheder får – som de hidtil eneste udenlandske virksomheder – samme adgang som canadiske virksomheder til at byde på offentlige opgaver (eksempelvis infrastrukturprojekter, forsyningsopgaver og sundhedspleje) i Canada på både føderalt og delstatsniveau.

4. Europæiske virksomheders immaterielle rettigheder opnår bedre beskyttelse mod uautoriseret brug, eksempelvis inden for lægemiddelområdet, som er en vigtig eksportindustri for Danmark.

5. Europæiske fødevarer opnår bedre beskyttelse på det canadiske marked. Brugen af 173 beskyttede geografiske betegnelser vil i Canada være forbeholdt produkter, der er importeret fra bestemte europæiske produktionsregioner, f.eks. Danablu, Nürnberger Bratwürste eller Aceto balsamico di Modena.

6. Lettelser i toldprocedurer betyder, at varerne kommer hurtigere og lettere igennem tolden. Eksempelvis vil virksomhederne kunne få en forhåndsgodkendelse af oprindelsen for en vare samt toldklassifikationen for varen. Særligt for mindre og mellemstore virksomheder vil det lette mulighederne for at komme ind på det canadiske marked.

7. EU’s nye regler for beskyttelse af udenlandske investeringer bygger på nøgleprincipperne for investeringsbeskyttelse, dvs. kompensation ved ekspropriation af investeringer samt ingen forskelsbehandling mellem indenlandske og udenlandske investorer. De nye regler giver staterne fuld ret til at regulere uden at skulle betale erstatning herfor, når det sker for at fremme hensyn til eksempelvis folkesundheden,
miljøet eller dyrevelfærd.

8. Offentlige serviceydelser påvirkes ikke af aftalen. Alle EU’s handelsaftaler, herunder også CETA, indeholder forbehold, der giver medlemsstaterne mulighed for at varetage offentlige serviceydelser, som de ønsker. De har således fuld frihed til at hjemtage offentlige ydelser fra privat opgavevaretagelse.

Danmark – Canada samhandel (juli 2016–juni 2017)

Kilde: Danmarks Statistik

Relateret