Analyser

Få nye virksomheder i eksporttunge brancher

Tre brancher skiller sig ud, når det gælder nye virksomheder. Men virksomheder i disse tre brancher fokuserer primært på det danske marked og sælger mindre i udlandet. En mindre del af danske iværksættere har også fokus på kunder fra udlandet.

Nye virksomheder bidrager med en øget dynamik og nytænkning i dansk erhvervsliv. Derfor er det vigtigt, at der skabes nye virksomheder inden for alle brancher, men en meget stor andel er grupperet inden for bare tre brancher som er Engros & Detail, Andre serviceydelser og Videnservice.

Tre brancher dominerer startup scenen

Anm: 'Andet' er en fælles betegnelse for brancherne Ejendomshandel og udlejning, Undervisning, Kultur og fritid, Vandforsyning og renovation Kilde: NN markedsdata

Lille andel af omsætningen stammer fra eksport

De tre brancher med flest nye virksomheder står for over 40 pct. af de nye CVR numre. Disse brancher er kendetegnet ved, at de primært er orienteret mod det danske marked. Gennemsnitligt kommer 16 pct. af omsætningen i disse brancher fra eksport.

Nye virksomheder startes i brancher med fokus på

Anm: 'Andet' er en fælles betegnelse for brancherne Ejendomshandel og udlejning, Undervisning, Kultur og fritid, Vandforsyning og renovation Kilde: Danmarks Statistik 2016

Branchen ”Andre Serviceydelser”, der står for næstflest nye CVR registreringer i den undersøgte periode, har en eksportandel på knap 6 pct. af branchens samlede omsætning. Under ”Andre Serviceydelser” hører blandt andre frisører, massører, vaskerier, bedemænd og reparation af IT-udstyr.

Iværksætternes internationale fokus er dalet

Set over tid skal der internationale aktiviteter og international handel til for at skabe de mest markante vækstforløb og de største produktivitetsforbedringer i danske virksomheder. De danske iværksættere orienterer sig dog i mindre omfang end tidligere mod internationale aktiviteter. Fra 2009 til 2014 er andelen af iværksættere, hvor mere end 25 pct. af kunderne kommer fra udlandet, således faldet fra knap 30 pct. i 2009 til 13 pct. i 2014.

Andel iværksættere der angiver at 25 pct. eller flere af deres

Kilde: Global entrepreneurship monitor

Danmark er en lille åben økonomi, og et fortsat højt velstandsniveau afhænger af danske virksomheders evne til at klare sig på internationale markeder. Derfor er det vigtigt, at der dels etableres nye virksomheder inden for eksporterende brancher, men også at brancher med stort hjemmemarkedsfokus bliver mere internationalt orienterede.

Virksomheder med eksport har typisk en højere produktivitet sammenlignet med dem, der kun sælger herhjemme. Virksomheder der sælger til udlandet skal have en høj produktivitet og være yderst konkurrencedygtige for at begå sig i på de internationale markeder. Eksport kan også være med til at styrke virksomhederne, da de ved at kigge ud over landets grænser kan hente inspiration fra nye kunder og samarbejdspartnere, hvilket er med til dygtiggøre virksomhederne.

Indsats på to fronter er nødvendig

Det begrænsede fokus på eksport blandt nye virksomheder skaber en udfordring for danske virksomheders fortsatte succes på internationale markeder. For at få mere international fokus er der brug for en indsats på bl.a. to fronter. De internationale aktiviteter i brancher som eksempelvis Videnservice og Engros & detailhandel skal højnes, da disse brancher står for en væsentlig andel af nye virksomheder. Dernæst skal det være attraktivt at investere i nye virksomheder med eksportfokus.

En fællesnævner for de eksporttunge brancher er, at de alle kræver en betydelig opstartskapital. En væsentlig barriere for at starte virksomheder i disse branhcer er derfor virksomhedernes mulighed for at tiltrække kapital i startfasen. Denne type kapital kommer ofte fra stifterens nærmiljø, og det er derfor vigtigt at gøre det nemmere og mere attraktivt for private at investere i lokal vækst og arbejdspladser. Det kan eksempelvis ske ved en generel sænkning og forenkling af aktie- og kapitalbeskatningen. En anden mulighed er at indføre større fleksibilitet i mulighederne for at investere private persionsmidler (3. søjle) i unoterede virksomheder.

Alexander Ulrich
Skrevet af:

Alexander Ulrich

Relateret indhold