DI Analyser Analyser

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere

Næsten fire ud af 10 virksomheder har ikke kunne finde de medarbejdere, som de har søgt. Det viser DI’s årlige Lokalerhvervsklimaundersøgelse, hvor 7.600 virksomheder har deltaget. Manglen er udbredt til hele landet, og gælder især faglærte og højtuddannede.

Stadig flere virksomheder søger forgæves efter de medarbejdere, de har brug for, og det er især i Midtjylland og Nordjylland, at virksomhederne må opgive at besætte de ledige stillinger. Det viser DI’s årlige Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse, hvor 7.600 virksomheder har deltaget.

DI's Lokale Erhvervsklimaundersøgelse

Lokalt Erhvervsklima 2017 viser, at 37,3 pct. af de virksomheder, der har søgt nye medarbejdere det seneste år, har søgt forgæves. Det er en stigning i forhold til de foregående år, hvor andelen af forgæves rekrutteringer var på 36 pct. i 2016 og 30 pct. i 2015.

Mangel på medarbejdere udbredt i hele landet

I alle fem regioner er det mellem 36 pct. og 38 pct. af virksomhederne, der må opgive at finde de medarbejdere, de skal bruge. Mens virksomheder i Midt- og Nordjylland har sværest ved at finde medarbejdere, er problemet relativt set mindst i Syddanmark. Men selv her, hvor virksomhederne har lettest ved at finde medarbejdere, er der altså stadig mere end tre ud af 10 virksomheder, som må opgive at besætte en eller flere stillinger.

Kilde: DI's Lokale Erhvervsklimaundersøgelse 2015, 2016 og 2017

Særlig mangel på faglærte

Det er i høj grad kvalificerede faglærte, som virksomhederne har svært ved tiltrække. I gennemsnit siger 56 pct. af de virksomheder, der har opgivet at besætte ledige stillinger, at det er en medarbejder med faglært baggrund, som de ikke har kunnet finde.

Mens 37 pct. har ledt forgæves efter højtuddannede, har 24 pct. måttet opgive at finde ufaglærte, og 17 pct. har ikke kunnet finde de lærlinge eller elever, som de søgte. Forgæves rekruttering er altså en udfordring inden for alle faggrupper.

Anm: Baseret på 2.267 virksomheder, som har oplevet forgæves rekruttering. Det var muligt at sætte flere krydser. Svarmuligheden 'Ved ikke' er sorteret fra.

Hovedstaden skiller sig en smule ud, da virksomhederne her har måttet lede forgæves efter næsten lige så mange højtuddannede som faglærte. Men også ufaglærte job kan være svære at besætte. I alle regioner har mindst hver femte virksomhed oplevet at rekruttere forgæves efter ufaglærte.

Udfordringen er dog absolut størst, når det gælder rekrutteringen af faglærte uanset hvor i landet, virksomhederne ligger. Ser man på de enkelte regioner, er det næsten seks ud af ti virksomheder i hele landet bortset fra region Hovedstaden, der har søgt forgæves efter faglærte.

Størst mangel på faglærte i Region Syddanmark

Anm: Baseret på 2.267 virksomheder som har oplevet forgæves rekruttering. Det har været muligt at sætte flere krydser. Svarkategorien 'Ved ikke' er sorteret fra.

Et broget Danmarkskort

Ser man på de enkelte kommuner, tegner der sig et broget billede. Der er der stor forskel på, hvor i landet virksomhederne har sværest ved at skaffe medarbejdere. Og de kommuner, hvor problemet er størst, er placeret i alle landsdele.

Virksomhederne efterlyser mere fokus på arbejdskraft

I DI’s Lokalt Erhvervsklima 2017 bliver virksomhederne spurgt om, hvad de mener, at deres kommune bør prioritere højest. Og virksomhederne på tværs af landet er enige om, at arbejdskraft bør være en prioritet for deres kommune. I LE 2017 siger 31 pct. af virksomhederne, at arbejdskraft bør være kommunens vigtigste prioritet.

Kommunerne bør prioritere infrastruktur og arbejdskraft iflg. virksomhederne
Mads Brøndum Djernæs
Skrevet af:

Mads Brøndum Djernæs

Relateret indhold