Analyser

Flere virksomheder har sat digitalisering på dagsordenen

I mere end fire ud af ti virksomheder har topledelsen i høj grad en vision for den digitale omstilling. Det er næsten dobbelt så mange som for to år siden. Det er en tendens, som fortsat skal understøttes, hvis danske virksomheder skal være klar til at gribe de store potentialer, der stadig ligger i brug af ny teknologi.

Digitalisering og brug af ny teknologi er kommet endnu højere på dagsordenen hos de danske virksomheder de seneste år. Ved udgangen af 2017 angiver 43 pct. af DI’s medlemmer, at topledelsen i virksomheden i høj eller meget høj grad har en vision for virksomhedens digitale omsætning. Det er næsten en fordobling i forhold til andelen, der svarede det samme to år forinden. Den digitale omstilling er altså for alvor blevet et emne, som der bliver taget stilling til på det højeste ledelsesniveau ude i virksomhederne.

Topledelsen har fået en vision for den digitale omstilling

Anm.:I december 2015 var det ikke muligt at svare i meget høj grad, hvorfor denne kategori er lagt sammen med i høj grad for december 2017.Kilde: DI's Virksomhedspanel

Det er både blandt små og store virksomheder, at fokus på digitalisering er øget markant. Selvom der er forskel på niveauet, er der omtrent sket en fordobling i andelen med stort fokus på den digitale omstilling hos både SMV’er og store virksomheder. I dag er det 39 pct. af SMV’erne, der i høj eller meget høj grad har en vision for den digitale omstilling. For to år siden var det 22 pct.

Både store og små har fået større fokus på digitalisering

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Udviklingen er sket i en periode, hvor digitalisering og brug af ny teknologi har været på dagsordenen i bl.a. pressen, hos politikerne og i DI. Gennem de seneste to år har DI’s Digitaliseringsindsats således været med til at sætte digitalisering i fokus i offentligheden og hos DI’s medlemmer.

Konkrete initiativer har bragt digital-isering i virksom-hedernes øjenhøjde

DI’s Digitaliseringsindsats har haft som mål at få flere af DI’s 10.000 medlemsvirksomheder med i forreste digitale bølge. Derfor har DI’s digitaliseringsindsats taget en række initiativer for at løfte virksomheder af alle størrelser og fra alle brancher. De seneste to år har indsatsen haft kontakt til over 3.000 virksomheder.

 

Virksomhederne har fået vejledning, blandt andet gennem en digitaliseringshåndbog, der er udgivet både i trykt og digital form for at nå målgruppen, der hvor de er. Læs digitaliseringshåndbogen her.

 

Virksomhederne har fået inspiration, dels på en lang række brancherelaterede konferencer, årsdage m.m. med digitaliseringsfokus i DI-regi, men også gennem udarbejdelse og offentliggørelse af et casebibliotek, der viser, at digitalisering giver værdi for alle typer af virksomheder – fra advokatvirksomheder over savværker til transportvirksomheder. Se casebibliotektet på vindfremtiden.dk.

 

Endelig har virksomhederne fået sparring, blandt andet igennem DI’s digitale mentorkorps, hvor en lang række virksomhedsledere har meldt sig til at dele deres erfaringer inden for bl.a. automation, it-sikkerhed, e-handel, digitale kompetencer m.m. med virksomhedsledere, der skal til at tage næste skridt på deres digitale rejse.

 

Disse initiativer har alle bidraget til at løfte vidensniveauet om digitalisering og mindske barriererne for at gå i gang med digitalisering i den enkelte virksomhed.

Virksomhederne har fået øjnene op for disruption

Flere og flere virksomheder har desuden fået fokus på disruption de seneste år. Fænomenet, hvor eksisterende forretningsområder og virksomheder bliver fortrængt af nye, er ikke nyt. Men den digitale udvikling betyder, at udviklingen går fortsat hurtigere, og digitale platforme gør indtog på markeder, hvor det ikke tidligere troedes muligt.

Det er derfor nærliggende, at et øget fokus på digitalisering også betyder, at disruption kommer ind på virksomhedernes radar. De seneste to år er andelen af virksomheder, som i høj eller meget høj grad har fokus på disruption, da også næsten fordoblet. Dermed er det i dag næsten hver fjerde virksomhed, der i høj eller meget høj grad har disruption som fokusområde. Og fire ud af fem virksomheder har det i større eller mindre grad.

gradDisruptioner blevet et fokusområde for flere

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Politiske anbefaling-er skal sikre de bedste rammer

DI’s digitaliseringspanel, der består af virksomhedsledere fra DI’s medlemskreds og ressourcepersoner fra andre sektorer, har i de seneste to år udarbejdet en række anbefalinger til regeringen og Folketinget.

 

Den første af disse var, at det var nødvendigt, at statsministeren satte sig for bordenden af digitaliseringsdagsordenen. Lige som det er nødvendigt i den enkelte virksomhed, at digitalisering er forankret hos topledelsen, skal det også ske hos fra politisk hold.

 

Dette er realiseret med Disruptionrådet, hvor statsministeren sammen med en lang række andre ministre drøfter, hvordan Danmark skal tilpasse sig for at kunne vinde fremtiden.

 

Endvidere har DI blandt andet anbefalet en revolution af den offentlige sektor gennem digitalisering, hvor der blandt andet skulle frigives meget mere tid til kernopgaven gennem automatisering og digitalisering.

 

Konkret skal der oprettes en digital omstillingsfond på 15 mia. kr. frem mod 2025 for at sikre investeringerne i ny teknologi.

 

Ydermere har DI bl.a. anbefalet en national handlingsplan for digitale kompetencer, der skal sikre et løft i danskernes digitale kompetencer fra første dag i folkeskolen til sidste dag på arbejdsmarkedet.

 

Denne handlingsplan skal bl.a. afhjælpe den store mangel på it-kompetencer, som allerede er på arbejdsmarkedet i dag, og som kun forventes at blive stærkere inden for de kommende år.

 

Læs mere om DI’s politiske anbefalinger i DI’s 2025-plan på di.dk/2025

Der er stadig væsentlige potentialer

I de sidste to år har DI’s Digitaliseringsindsats haft kontakt til over 3.000 virksomheder for at informere og vejlede om digitale muligheder. Samtidig har DI’s Digitaliseringspanel leveret en lang række konkrete politikforslag om alt fra digitale kompetencer og digitalisering af den offentlige sektor over digitalt iværksætteri til fremtidens arbejdsmarked og it-sikkerhed.

Disse anbefalinger til Folketingets politikere viser, hvordan den digitale fremtid kan gribes og understøttes. Det har alt sammen medvirket til, at virksomhederne herhjemme har øget deres fokus på digitalisering og disruption.

Det øgede fokus på digital omstilling og disruption er nødvendigt, hvis virksomhederne skal kunne gribe de nye digitale muligheder og teknologier, som der stadig er store potentialer i.

De danske virksomheder er langt fremme på digitalisering, men avancerede digitale områder som kunstig intelligens og maskinlæring er fortsat uopdyrket land for langt de fleste virksomheder. Kun fem pct. af de danske virksomheder udnytter i dag disse teknologier.

Stort potentiale i maskinlæring og kunstig intelligens

Kilde: Danmarks Statistik

Hvis endnu flere virksomheder skal udnytte disse og andre avancerede teknologier i fremtiden, kræver det både stor indsats og digitalt fokus fra virksomhedernes side. Men det kræver også, at der er gode rammer for at investere i ny teknologi, og at virksomhederne kan finde de dygtige it-specialister, som skal implementere det.

Derfor har DI valgt at gøre digitalisering til et permanent politisk indsatsområde. En ny fast, politisk enhed skal arbejde for, at Christiansborg også fremover prioriterer digitaliseringen af Danmark med både visioner og midler.

Christian Hannibal
Skrevet af:

Christian Hannibal

Relateret indhold