DI Analyser Analyser

Virksomhederne har gode muligheder for at låne penge

Der var lidt flere virksomheder, der fandt det nemt at låne penge på gode vilkår i december. Specielt de store virksomheder ser meget få udfordringer, når de skal skaffe kapital. Når det er nemt og billigt at låne penge, åbner det op for investeringer til gavn for fremtidig vækst.

Lidt flere virksomheder var positivt stemt, når de vurderede mulighederne for og omkostningerne ved at låne i december. Hele 60 pct. af virksomhederne synes godt eller meget godt om deres muligheder og vilkår for at låne penge. Det fremgår af de seneste svar fra knap 600 virksomheder i DI’s Virksomhedspanel.

Flere virksomheder synes godt om mulighederne for at låne penge

Anm.: Andelen af virksomheder, der har svaret "gode" eller "meget gode" i DI's virksomhedspanel. Kilde: DI's Virksomhedspanel afsluttet primo december 2017

Det betyder, at vi nu – efter en tilbagegang i efteråret - er tilbage på sporet med stadigt flere optimistiske virksomheder. Det har været billedet de seneste 5 år. Når virksomhederne tror på, at de kan låne penge billigt, er en af de største forhindring for fremtidige investeringer fejet af vejen. Får virksomhederne mere gang i investeringerne, vil det være med til at løfte væksten herhjemme yderligere – til gavn for os alle. Der er da også positive forventninger til investeringerne i 2018, hvor hver tredje virksomheder forventer at investere mere.1

Et forbedret finansieringsklima i december 2017

Virksomhedernes vurderinger af finansieringssituationen var en anelse bedre i december 2017. Fremgangen kommer dog efter et fald i september.

Det er fortsat omkring 60 pct. af virksomhederne, der er positive i deres vurdering af finansieringsklimaet. Omvendt vurderer omtrent 15 pct. af virksomhederne mulighederne for at skaffe finansiering som dårlige eller meget dårlige. Det tegner et klart billede af, at de fleste virksomheder fortsat synes godt om mulighederne for og prisen ved at låne penge.

Virksomhederne er blevet en anelse mere positive i december

Anm.: Nettotallet er beregnet ved at tildele virksomhedernes vurdering af finansieringssituationen værdi mellem -1 og 1.
Meget god/dårlig tildeles værdien 1/-1 og god/dårlig tildeles værdien 0,5/-0,5. Neutral tildeles værdien 0. Kilde: DI's Virksomhedspanel afsluttet primo december 2017

Virksomhedernes vurdering af prisen på lån var lidt mere positiv i december sammenlignet september. Der var også lidt flere, der var tilfredse med mængden af finansiering i december. Virksomhederne var fortsat mere tilfredse med adgangen til finansiering end til prisen på finansiering.

De store virksomheder er fortsat mest positive

Det er stort set alle typer virksomheder fordelt på størrelse, der har oplevet bedre finansieringsklima. De største virksomheders syn på finansieringssituationen var lidt bedre i december, og virksomhederne med over 100 ansatte var fortsat dem med de mest optimistiske vurderinger af finansieringsklimaet. Virksomheder med 21-50 ansatte og 51-100 ansatte havde også en lidt mere positiv vurdering af finansieringsklimaet i december.

De største virksomheder synes fortsat bedst om finansieringsklimaet

Anm: Nettotallet er beregnet ved at tildele virksomhedernes vurdering af finansieringssituationen en værdi mellem -1
og 1. Meget god/dårlig tildeles værdien 1/-1 og god/dårlig tildeles værdien 0,5/-0,5 . Neutral tildeles værdien 0. Kilde: DI's Virksomhedspanel primo december 2017.

De mindste virksomheder med 1-20 ansatte, der oplevede den største nedgang i september, blev lidt mere positive i december. De var dog fortsat dem, der så med størst skepsis på finansieringsklimaet.

Store og små virksomheder er heller ikke ens, og derfor er det ikke unaturligt, at de har forskellige vurderinger af finansieringsklimaet.

En nylig DI-undersøgelse viser, at mens de store virksomheder de senere år har investeret betydelige beløb i nyt udstyr til medarbejderne, går det langt mere trægt i de mindre virksomheder. Samlet set vurderer DI et investeringspotentiale på 50 mia. kr.2

Thorbjørn Baum
Skrevet af:

Thorbjørn Baum

Relateret indhold