DI Analyser Analyser

Design Delivers 2018

Sådan rykker design forretningen

Design har potentiale til at styrke konkurrenceevnen og skabe øget omsætning for danske virksomheder.

Der er allerede mange danske virksomheder, der arbejder systematisk med design som en nøglekomponent i forretningsudvikling og -strategi. De står generelt stærkt herhjemme og i udlandet. Og det er netop disse virksomheder, der oplever størst værdi af arbejdet med design. Det er dog fortsat ca. halvdelen af virksomhederne, som ikke arbejder systematisk med design, og der er altså et potentiale for en mere systematisk tilgang til designanvendelse i de danske virksomheder.  

Med undersøgelsen, som er gennemført i 2016 og igen i 2018, får vi et billede af designanvendelsen i danske virksomheder.

Systematisk anvendelse af design

Virksomhedernes anvendelse af design har forskellig karakter – fra stort set ingen anvendelse, over formgivning eller design som et styrende element i virksomhedens processer, når der skal udvikles noget nyt, til design som strategi.

I 2018 er det – som det var i 2016 – ca. halvdelen af danske virksomheder, som anvender design systematisk. Af disse oplever 75 pct., at anvendelsen af design har positiv betydning for virksomhedens bundlinje. Af de virksomheder, som anvender design strategisk – altså som en integreret del af deres forretningsudvikling – er det 93 pct., der oplever, at design har en positiv betydning for deres bundlinje.

Design ind på direktionsgangen

Beslutninger om anvendelse af design bliver i stigende grad placeret på direktionsgangen. Fra 2016 til 2018 er andelen af virksomheder, der angiver, at beslutninger om design er placeret på direktionsgangen, steget fra 68 pct. til 77 pct. Der er altså sket en markant stigning i antallet af virksomheder, hvor beslutningen om design ligger på chefgangen. Det indikerer, at design i højere grad end tidligere indgår i virksomheders strategiske overvejelser.

Design får større betydning

2/3 af virksomhederne, som anvender design systematisk, mener, at design bliver et vigtigere konkurrenceparameter i de kommende år, og ca. halvdelen mener ydermere, at design får stigende betydning for deres bundlinje.

Undersøgelsen viser desuden, at design har en betydning i forhold til at styrke virksomhedernes brand, deres konkurrenceevne og kundetilfredshed.

Potentiale for mere systematisk anvendelse af design

Mange af de virksomheder, der ikke anvender design systematisk, angiver ikke desto mindre at arbejde med design. Om end det ikke sker systematisk. For eksempel angiver 2/3 af disse virksomheder at have retningslinjer, der sikrer, at deres produkter har et ensartet udtryk. 39 pct. af virksomhederne angiver, at de indsamler viden om deres kunders behov.

Anders Michael Tetens Hoff

Anders Michael Tetens Hoff

Fagleder, Forskning og Innovationspolitik

  • Direkte +45 3377 3899
  • Mobil +45 5121 8032
  • E-mail ahof@di.dk

Relateret indhold