Analyser

Ledighedsudviklingen i a-kasser

Fra september 2012 til september 2018 er ledigheden faldet med 54.700 personer. Det er hovedsageligt antallet af forsikrede ledige, som er faldet, og blandt dem har udviklingen været mere gunstig for ufaglærte end akademikere. Antallet af ledige i 3Fs a-kasse er faldet med 15.800, mens der derimod er kommet 1.900 flere ledige i de tre akademiske a-kasser.

Fra september 2012 til september 2018 er ledigheden faldet fra 154.000 til 99.200 fuldtidspersoner, når man ser på de faktiske foreløbige tal, der ikke er sæsonkorrigerede. Det samlede fald på 54.700 kan opdeles i et fald på 48.900 for de forsikrede ledige og 5.800 for de ikke-forsikrede. 

Kilde: Danmarks Statistik

Det er altså i høj grad faldet i ledigheden for de forsikrede, som er hovedårsagen til det samlede fald. Opdeles udviklingen i forsikrede ledige på a-kasser, fremgår det, at 3F, som også er den største a-kasse, alene har haft et fald i antallet af ledige på 15.800. Det svarer til, at faldet for 3F dækker 29 pct. af det samlede fald i ledigheden i perioden og 32 pct. af faldet for forsikrede. Selv om 3F er en stor a-kasse udgør deres forsikrede medlemmer blot 11 pct. af alle forsikringsaktive, så faldet i 3Fs ledighed er bemærkelsesværdigt også når man tager a-kassens størrelse i betragtning.

Der er kun tre af de 24 a-kasser, som har haft stigende ledighed fra september 2012 til september 2018. Det drejer sig om Akademikernes, Magistre og Økonomer. I alle tre tilfælde er der tale om a-kasser, som organiserer personer med lange videregående uddannelser. Tilsammen er der i disse tre a-kasser kommet 1.900 flere ledige i løbet af de seneste fem år. Det er en udvikling, som hovedsageligt afspejler, at antallet af nyuddannede akademikere er steget kraftigt, og de nyuddannedes højere ledighed sætter derfor også deres aftryk på tallene.