DI Analyser Analyser

Kvinder vælger i højere grad end mænd privat leverandør af hjemmehjælp

Blandt landets hjemmehjælpsmodtagere er det i højere grad kvinder end mænd, der vælger at få hjælpen leveret af en af de private leverandører. Det gør sig gældende over hele landet, på tværs af alder og over tid.

Når ældre visiteres til hjemmehjælp og skal vælge, hvem der skal levere deres hjemmehjælp, er kvinderne klart mere tilbøjelige til at vælge en af de private leverandører. I alt valgte 39 pct. af kvinderne en privat leverandør, mens det var 30 pct. af mændene i 2016.

Kilde: Danmarks Statistik.

Kvindernes højere tilvalg af et privat alternativ er en generel tendens, der gør sig gældende på tværs af landets fem regioner. Der er dog en vis variation i andelene, hvor 50 pct. af kvinderne i Region Hovedstaden har en privat leverandør, mens det ’kun’ gør sig gældende for 31 pct. i Region Nordjylland. Den største forskel mellem kønnene findes i Region Sjælland, hvor 10,7 procentpoint flere kvinder end mænd har valgt et privat alternativ.

Tendensen, med at kvinder i langt højere grad end mænd benytter private leverandører, findes igen på tværs af aldersgrupper. Forskellen mellem kvinders og mænds valg er desuden forholdsvist konstant på tværs af aldersgrupperne, hvilket fremgår i den nedenstående figur.

Kilde: Danmarks Statistik.

Forskellen imellem kønnene på lidt under 10 procentpoint er heller ikke ny, men har været der mindst siden 2008. Her lå kvinders tilvalg af private leverandører på 29 pct. og mændenes på 20 pct. Sidenhen er tilvalget af et privat alternativ samlet set steget, men forskellen mellem kønnene er forblevet den samme på ca. 9 procentpoint.

Kilde: Danmarks Statistik.

Når de ovenstående karakteristika kobles sammen, fremgår det, at kvinder på 90 år eller over i Region Hovedstaden er den mest hyppige bruger af fritvalgsordningen. Inden for denne gruppe vælger 52,9 pct. at få deres skattefinansierede hjemmehjælp fra en privat plejeleverandør. Modsat er mænd i aldersgruppen 70-74 år bosat i Region Midtjylland den mindst hyppige bruger. I denne gruppe vælger kun 21,4 pct. en privat leverandør, altså godt 31,5 procentpoint færre end de ældste kvinder i Region Hovedstaden.

Peter Beyer Østergaard
Skrevet af:

Peter Beyer Østergaard

Relateret indhold