Analyser

Social arv rammer efterkommere mindre hårdt

For en 25-årig efterkommer er det langt mere almindeligt at vokse op uden beskæftigede forældre sammenlignet med en 25-årig med dansk oprindelse. Den negative sociale arv i form af forældre uden beskæftigelse rammer dog efterkommerne mindre hårdt.

Blandt de 25-årige efterkommere er der omkring 10 procentpoint færre, som er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse sammenlignet med 25-årige personer med dansk oprindelse. Begge grupper er kendetegnet ved at være født i Danmark, men en væsentlig forskel mellem dem er, at en langt større andel af efterkommerne er vokset i en familie, hvor ingen af forældrene var i beskæftigelse. For personer med dansk oprindelse er det blot 5 pct., der som 15-årig ikke havde nogen forældre, som var i beskæftigelse. For efterkommerne er den tilsvarende andel 29 pct. – altså næsten seks gange så høj.

Omkring 10 pct. færre efterkommere i beskæftigelse eller under uddannelse

Kilde: DI-beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

At have beskæftigede forældre øger sandsynligheden for at man også selv kommer i beskæftigelse eller under uddannelse. Det gør sig gældende både blandt personer med dansk oprindelse og efterkommere. Det er imidlertid bemærksesværdigt, at forskellen mellem de grupper, som henholdsvis havde og ikke havde mindst én forælder i beskæftigelse, er betydeligt større blandt de 25-årige med dansk oprindelse end efterkommerne.

Faktisk er det sådan, at der blandt dem, der ikke havde nogen forældre i beskæftigelse som 15-årig, er en højere andel af efterkommerne, der som 25-årig var i beskæftigelse eller under uddannelse sammenlignet med 25-årige med dansk oprindelse. For de mandlige efterkommere er andelen 65 pct. mod 59 pct. for mænd med dansk oprindelse. Forskellen en endnu større blandt kvinderne med 67 pct. blandt efterkommerne og 57 pct. blandt kvinder med dansk oprindelse.

Social arv betyder rammer efterkommere mindre hårdt

Kilde: DI-beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

For efterkommerne, der havde mindst én forælder i beskæftigelse som 15-årige, var henholdsvis 76 pct. af de mandlige efterkommere og 77 pct. af de kvindelige i beskæftigelse eller under uddannelse som 25-årig. Selv om det ligger under niveauet for personer med dansk oprindelse i samme gruppe, er det klart over niveauet for efterkommere, der ikke havde nogen forældre i beskæftigelse. Selv om den negative sociale arv tilsyneladende rammer efterkommere mindre, bliver mulighederne for at klare sig i beskæftigelse eller i uddannelsessystemet bedre, når man har haft forældre med beskæftigelse.

Relateret indhold