DI Analyser Analyser

Dansk turisme passerer 50 mia. kr. i eksport

Eksportindtægterne fra udenlandske forretningsrejsende og turister i Danmark vil i 2018 for første gang nå 50 mia. kr. 60 pct. af eksportindtægterne kommer fra tyske, svenske og norske turister og forretningsrejsende, der besøger Danmark. Turismeeksporten udvikler sig parallelt med udviklingen i overnatningstallet.

I 2017 nåede turisterhvervet 48,9 mia. kr. i omsætning fra udenlandske forretningsrejsende og turister ifølge Danmarks Statistik. Dansk turisme er dermed godt på vej til at passere 50 mia. i eksportindtægter.

I UNWTO’s seneste opdaterede prognose1 fra 2017 forventes en stabil vækst i antallet af udenlandske turister i Nordeuropa på 2,2 pct. om året frem mod 2020. På kort sigt forventer UNWTO, at turismen vil stige med 3,5 – 4,5 pct. i Europa i 2018. På den baggrund forventer DI, at dansk turisme i 2018 kan sætte rekord med 50 mia. kr. i eksportindtægter.

Anm: Eksportindtægter fra rejser dækker over indtægter fra turister og forretningsrejsende der besøger Danmark. Kilde: Danmarks Statistik, UNWTO og DI-beregninger

Seks markeder står for tre fjerdedele af eksportindtægterne

Tyskland er klart Danmarks største turismemarked med 13,6 mia. kr. i eksportindtægter svarende til lidt over en fjerdedel af de samlede eksportindtægter, som turismen genererer. Sammen med svenskere og nordmænd står tyskerne for over 60 pct. af eksportindtægterne i turisterhvervet.

Note: Tal for 2017.
Kilde: Danmarks Statistik

Samlet står de seks største turismemarkeder for over tre fjerdedele af eksportindtægterne, som turisterhvervet genererer.

Eksportværdien følger udviklingen i overnatninger

Eksportværdien af de udenlandske turister og forretningsrejsende i Danmark følger udviklingen i udenlandske overnatninger i Danmark. Siden 2005 er antallet af udenlandske overnatninger steget med cirka 20 pct., og det samme er eksportværdien af de udenlandske turister og forretningsrejsende, når eksportværdien opgøres i faste priser.

Udviklingen understreger behovet for at styrke innovationen og produktiviteten i turisterhvervet, da det ikke lykkedes at øge værdien af den enkelte turists eller forretningsrejsendes besøg i Danmark. Kvaliteten og servicen skal stykres, så gæsterne er villige til at betale mere for deres ophold i Danmark.

Anm: Udviklingen i udenlandske overnatninger sammenholdt med den eksportværdi, som de udenlandske turister genererer. Kilde: Danmarks Statistik

Trods positiv udvikling taber Danmark markedsandele


Generelt oplevede turisterhvervet en vækst på 2 pct. i antallet af udenlandske overnatninger i 2017. Trods væksten har Danmark tabt markedsandele til hovedparten af vores nabolande.

Anm: For alle lande undtagen Danmark og Tyskland - dækker tallene perioden januar til november. Kilde: De nationale statistikbureauer

Særligt Holland har de seneste par år formået at tiltrække udenlandske turister. Siden 2008 er antallet af udenlandske overnatninger steget med 6,8 pct. i Holland, mens det i samme periode i Danmark kun er steget med 2,6 pct.

UNWTO forventer stabil vækst i turismen på både globalt og europæisk niveau

I 2011 udarbejdede UNWTO en prognose2 for den internationale udvikling i turismen frem til 2030. UNWTO vurderede dengang, at der i 2030 ville blive foretaget 1,8 mia. internationale rej-ser. Heraf ville 744 mio. og 82 mio. rejser være til henholdsvis Europa og Nordeuropa.

På globalt niveau har UNWTO’s prognose vist sig at være meget robust, men ser man på Nordeuropa, så vil Nordeuropa med stor sandsynlig allerede i 2017 nå de 82 mio. internationale ankomster – når de endelige tal bliver offentliggjort i løbet af 2018.

Anm: Udvikling i internationale ankomster til Nordeuropa. Kilde: UNWTO

I UNWTO’s seneste opgørelse3 fra 2017 fastholder organisationen forventningerne til væksten. UNWTO forventer, at antallet af internationale turister, der rejser til Nordeuropa, vil stige med 2,2 pct. om året frem mod 2020 og derefter med 1,4 pct. frem mod 2030.


 

Noter

  1. ^UNWTO (2017): UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition
  2. ^UNWTO (2011): Tourism Towards 2030 / Global Overview
  3. ^UNWTO (2017): UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition
Sune K. Jensen
Skrevet af:

Sune K. Jensen

Relateret indhold