Analyser

Personer i 50+ driver beskæftigelsesfremgang

Personer i aldersgruppen 50+ har stået for 78 pct. af stig-ningen i beskæftigelse de seneste fire år og mere end hver tredje lønmodtagere er nu over 50 år. Der findes 25.000 virksomheder i Danmark, hvis ansatte alle er over 50 år.

I løbet af de seneste fire år er beskæftigelsen steget med 115.000 fuldtidspersoner. For personer i alderen 50 år og derover har fremgangen alene været på 89.000, og aldersgruppen 50+ kan dermed siges at have stået for 78 pct. af de seneste fire års beskæftigelsesfremgang.

Unge mennesker under 30 har også bidraget positivt med en stigning på 55.000 fuldtidspersoner, mens den store midtergruppe af 30-49-årige derimod har haft faldende beskæftigelse med en tilbagegang på 29.000 fuldtidspersoner.

Kilde: Jobindsats.dk

For de to yngste aldersgrupper er det først og fremmest demografiske forhold, der driver udviklingen. I perioden er antallet af 20-29-årige i befolkningen steget med 76.000, mens der har været et fald i antallet af 30-49-årige på 52.000. Når det gælder personer i aldersgruppen 50+, så er befolkningen også vokset, når man ser på de 50-59-årige. Her har der været tale om en stigning på 55.000 personer.

For de 60-64-årige er der derimod tale om en beskeden stigning på 4.000 personer, mens befolkningen af 65-69-årige ligefrem er faldet med 33.000. På den baggrund er fremgangen for de 60-64-årige meget imponerende. I december 2013 stod de 60-64-årige kun for 6 pct. af den samlede beskæftigelse, mens deres andel af stigningen i beskæftigelse de seneste fire år er 29 pct.

Kilde: Jobindsats.dk

Den store fremgang i beskæftigelsen for 50+ overstiger altså langt, hvad man kunne forvente ud fra gruppens demografiske udvikling. Det er en kombination af demografisk effekt for personer i 50erne og et ændret tilbagetrækningsmønster for personer i starten af 60erne som følge af forhøjelse af efterlønsalderen, der først og fremmest har drevet beskæftigelsesstigningen for personer over 50 år.

Ved begyndelsen af 2018 er det mere end hver tredje af de beskæftigede lønmodtagere i Danmark, som er fyldt 50 år. Aldersgruppen 50+ fylder derfor også meget på virksomhederne. I 2015 fordelte alle lønmodtagere i Danmark sig på 141.000 forskellige virksomheder. Blandt dem var der 53.000 virksomheder, hvor ansatte i aldersgruppen 50+ udgjorde mindst 40 pct. af de ansatte på virksomheden. Faktisk var der 25.000 virksomheder, som kun havde ansatte i aldersgruppen 50+. Det svarer til 18 pct. af alle virksomheder. Der  er i sagens natur først og fremmest tale om mindre virksomheder med få ansatte, men det siger noget om, hvor almindelige lønmodtagere over 50 år er blevet i Danmark.

Relateret