Analyser

Tysk væksthop kan booste dansk velstand

Væksten i verdensøkonomien er tiltagende, og vækstudsigterne er blevet opjusteret over det seneste år. Især forventningerne til væksten i Tyskland er blevet løftet. Tyskland og USA er de to lande der har størst betydning for dansk økonomi.

Hvis tyskerne og amerikanerne sætter mere damp under kedlerne til næste år, vil det også løfte dansk velstand. Et procentpoint højere vækst i Tyskland næste år vil løfte dansk BNP med 14 mia. kr. og øge beskæftigelsen med lidt over 6.000 personer. En tilsvarende højere vækst i USA vil give over 9 mia. kr. ekstra i dansk BNP og ca. 4.000 flere i beskæftigelse.

Tyskland og USA har størst indvirkning på dansk økonomi

Kilde: Oxford Economics og DI

Det fremgår af beregninger, som DI har lavet på Oxford Economics Global Model, hvor der er regnet på betydningen for Danmark af et procentpoint højere realvækst i 2018 i udvalgte lande.

Tyskland er vores absolut største eksportmarked, og den største økonomi i Europa, og har derfor meget stor betydning for væksten i Danmark. Øget vækst i Tyskland vil især løfte dansk eksport, ikke bare til Tyskland men til hele Europa, da tysk fremgang samtidig vil løfte væksten i resten af Europa. Også investeringerne i Danmark bliver løftet af de øgede afsætningsmuligheder. Danskernes privatforbrug påvirkes på kort sigt i mindre omfang, men løftes særligt som følge af øget beskæftigelse.

USA er verdens største økonomi og det land, der har næststørst effekt på dansk økonomi. Den amerikanske skattereform vil løfte væksten i USA i 2018, og den øgede efterspørgsel fra USA vil umiddelbart have positive afsmittende effekter på dansk økonomi. Men vælger USA en mere protektionistisk linje i deres handelspolitik, så vil det omvendt svække amerikansk økonomis betydning for Danmark og resten af verdensøkonomien.

Store europæiske økonomier som Frankrig og Storbritannien har ligeledes afgørende betydning for væksten og velstanden i Danmark.

Effekt på dansk BNP i 2018, ved 1 pct. point højere vækst i andre lande

Kilde: Oxford Economics og DI

Selvom vi eksporterer dobbelt så meget til Sverige som til Kina, så vil en procents mervækst i disse to lande i 2018 have omtrent samme effekt på dansk økonomi. Dette skal især ses i lyset af Kinas voksende betydning for væksten i verdensøkonomien og den større afsmittende effekt, der derfor vil være af fremgang i riget i midten.

Opjusterede vækstudsigter

Væksten i verdensøkonomien er tiltagende, og forventningerne til væksten i 2018 er blevet løftet for en lang række af Danmarks vigtige samhandelspartnere.

Opjustering af vækstudsigterne for 2018, udvalgte lande

Kilde: Consensus Economics, februar 2017 og februar 2018

Ifølge Consensus Economics ventes der nu en vækst i Tyskland på 2,4 pct. i 2018. For et år siden blev der blot ventet en vækst på 1,6 pct. Der har med andre ord været en opjustering af væksten i Tyskland i 2018 på 0,8 procentpoint på blot 12 måneder.

Der ses ligeledes opjusteringer af vækstudsigterne på en lang række af Danmarks øvrige eksportmarkeder, om end ikke alle i samme størrelsesorden som i Tyskland. Disse opjusteringer skal vi glæde os over her i Danmark. For øget vækst på vores eksportmarkeder slår direkte ud i øget dansk vækst, velstand og beskæftigelse.

Scenarie-beregninger: Betydning af højere vækst i udvalgte lande

DI har lavet beregninger på Oxford Economics Global Model af konsekvenserne på dansk økonomi af én procentpoint højere vækst i realt BNP i 2018 for de udvalgte lande. Der er modelleret et løft i væksten ved at øge privatforbruget og de private investeringer, hvilket også har indflydelse på udenrigshandlen, valutakurser og pengepolitik mv. Oxford Economics Global Model er en model for hele verdensøkonomien, som også inkluderer afsmittende effekter på hele verdensøkonomien.

 

Via Oxford Economics Global Model er der set på den samlede effekt på dansk økonomi, hvilket inkluderer både den direkte effekt fra det pårørte land, men også den indirekte effekt via afsmitningen på resten af verdensøkonomien.

Michael Meineche
Skrevet af:

Michael Meineche

Allan Sørensen

Allan Sørensen

Cheføkonom

  • Direkte +45 3377 3912
  • Mobil +45 2990 6323
  • E-mail als@di.dk

Relateret indhold