DI Analyser Analyser

Stort eksportpotentiale i ejerledede og familieejede virksomheder

De ejerledede og familievirksomheder har en stor betydning for eksporten. Samtidig er de ejerledede og familieejede virksomheder gennemsnitligt set mindre tilbøjelige til at eksportere end andre virksomheder. Virksomhederne angiver selv mangel på ressourcer og konkurrencedygtighed som en barriere for eksport.

Knap tre ud af fire af de eksporterende virksomheder i DI’s virksomhedspanel er ejerledede eller familieejede virksomheder. Disse ejerledede og familieejede virksomheder er typisk mindre tilbøjelige til at eksportere end øvrige virksomheder. Således har knap 23 pct. af de ejerledede eller familieejede virksomheder muligheden for at eksportere, men gør det ikke. Blandt øvrige virksomheder er andelen kun halv så stor eller godt 11 pct.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 583 virksomheder. Andel af virksomheder, der har svaret " nej" til, at virksomheden har salg til udlandet. Der er set bort fra gruppen af virksomheder, der enten angiver, at deres produkt ikke kan eksporteres eller, at de af koncernmæssige grunde ikke må eksportere.

Denne tendens gælder også på tværs af brancher i DI’s virksomhedspanel. Andelen af ejerledede og familieejede virksomheder, der ikke eksporterer trods muligheden herfor, er således 56 pct. inden for transportbranchen, mens det alene gælder knap 29 pct. af de øvrige virksomheder inden for denne branche.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 583 virksomheder. Andel af virksomheder, der har svaret " nej" til, at virksomheden har salg til udlandet. Der er set bort fra gruppen af virksomheder, der enten angiver, at deres produkt ikke kan eksporteres eller, at de af koncernmæssige grunde ikke må eksportere.

Resultatet forsvinder ikke, når der renses for størrelsen af virksomhederne målt ved antal ansatte. Generelt synes der at være en positiv sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og eksport. For begge grupper gælder, at virksomheder med under 20 ansatte er markant mindre tilbøjelige til at eksportere, end virksomheder med over 20 ansatte. For samtlige grupper er de ejer-ledede og familieejede imidlertid mindst tilbøjelige til at eksportere.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 583 virksomheder. Andel af virksomheder, der har svaret " nej" til, at virksomheden har salg til udlandet. Der er set bort fra gruppen af virksomheder, der enten angiver, at deres produkt ikke kan eksporteres eller, at de af koncernmæssige grunde ikke må eksportere.

 

Tre ud af fire af de ejerledede og familieejede virksomheder, der ikke eksporterer i 2017, selvom om de kan, angiver, at de heller ikke vil overveje at begynde at eksportere i 20181.

Inden for gruppen af ejerledede og familieejede virksomheder, der ikke eksporterer, selvom deres produkt kan eksporteres2, og som heller ikke overvejer at eksportere i fremtiden, angiver godt hver fjerde, at de ikke har ressourcer til at opsøge kunder på nye markeder, eller at de ikke kan konkurrere med deres udenlandske konkurrenter.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 60 ejerledede og familieejede virksomheder, der kan eksportere men ikke gør det.

Disse to barrierer kan imidlertid formindskes betydeligt ved hjælp af DI’s eksportværtøjer. En forbedring og konkurrenceevnen samt bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer kan opnås på kort tid. Eksportværktøjerne tilpasses og afstemmes den enkelte virksomhed. Det kunne for eksempel være ved et kort, struktureret forløb til udvælgelse af de mest attraktive markeder, og hvor konkurrenceevnen er størst. Det kunne også være ved grundigt at forberede søgningen og valget af partner i de givne markeder, således at man ikke bruger unødige ressourcer til partnersøgning og partnerstyring.

Faktaboks: Sådan kan DI hjælpe

 

DI hjælper medlemsvirksomheder hele vejen ud på de internationale markeder via netværk, seminarer, fremstød og rådgivning. DI’s afdeling for international virksomhedsrådgivning (DIBD) bistår medlemsvirksomheder med eksport-og internationaliseringsrådgivning på baggrund af mere end 20 års erfaring. DI assisterer bl.a. med eksportrådgivning, strategisk forretningsudvikling og operationel etablering via egne kontorer i Kina, Rusland, Indien, Brasilien, USA samt via projektkontorer i Mexico og Kenya, der supplerer et globalt netværk af søsterorganisationer og partnere.


 

Noter

  1. ^15 pct. angiver, at de overvejer at begynde at sælge til udlandet i 2018, mens 10 pct. angiver ”Ved ikke”.
  2. ^Over halvdelen af de virksomheder, der ikke overvejer at eksportere, oplyser, at deres varer ikke kan eksporteres eller, at de alene har tilladelse til at sælge i Danmark. Eksempelvis fordi de er en del af et udenlandsk selskab.

Relateret indhold