DI Analyser Analyser

Væksten i erhvervsturismen er stagneret

Erhvervsturismen har generelt vokset mere i Danmark end i vores nabolande, men de sidste par år er væksten i Danmark sløjet af. Væksten er drevet af både flere individuelle forretningsrejsende og flere møde- og kongresgæster. Erhvervsturismen står for en fjerdedel af omsætningen i dansk turisme.

Danmark har de seneste år vundet markedsandele fra vores nabolande, når man ser på udviklingen inden for erhvervsturisme – målt som udviklingen i antallet af overnatninger foretaget af forretningsrejsende. Dog er væksten bremset op de seneste par år. I 2017 var der 7 mio. hotelovernatninger, der skyldtes forretningsrejser.

Anm: Dækker overnatninger på hoteller og lign. 2017-tallet for Holland er estimeret udfra årets første 11 måneder. Kilde: De nationale statistikbureauer

Som de fleste andre lande oplevede Danmark et fald i antallet af erhvervsmæssige overnatninger i forbindelse med den økonomiske krise, men siden 2009 er antallet af overnatninger steget med en tredjedel.

Erhvervsturismen har udviklet sig bedre end den øvrige turisme, således er antallet af øvrige overnatninger kun steget med 23 pct. i samme periode.

Anm: For Danmark, Sverige, Norge og Holland er udviklingen estimeret på baggrund af udviklingen i det samlede antal udenlandske overnatninger på hoteller og det samlede antal forretningsbaserede overnatninger. Kilde: De nationale statistikbureauer og DI-beregninger

Hvor det samlede antal af erhvervsmæssige overnatninger er steget med 29 pct., så er antallet af udenlandske forretningsrejsende, der overnatter i Danmark, steget med 19 pct. siden 2008. Danmark har dermed godt fat i det udenlandske møde- og konferencemarked, om end konkurrencen også er hård.

I kampen om de udenlandske forretningsrejsende har Danmark de seneste to år tabt terræn til Sverige og Holland.

Kongresmarkedet vokser globalt

I perioden 2008 – 2016 er antallet af internationale kongresser og events på verdensplan steget med 63 pct. ifølge ICCA1. I samme periode er antallet af internationale kongresser og events, som er blevet afholdt i Danmark steget med 59 pct.

Anm: Baseret på ICCA's opgørelse over internationale events, hvor afholdelsen roterer mellem mindst tre lande. Kilde: ICCA Statistics Report - Country & City Rankings - www.iccaworld.org

Den danske branche formår dermed at fastholde vores markedsandel. Ifølge ICCA ligger Danmark på en 13. plads i Europa – målt på antallet af afholdte internationale kongresser i 2016. Det er én plads bedre end i 2008, hvor Danmark indtog en 14. plads i Europa.

Trods væksten på konferenceområdet, så er den mest markante vækst på erhvervsturisme-området inden for individuelle forretningsrejser, hvor antallet er steget med 47 pct. siden 2004. De såkaldte grupperejser, hvor der er mere end 10 personer, er kun steget med 32 pct.

Anm: Individuelle overnatninger er forretningsbaserede overnatninger, hvor rejsegruppen er under 10 personer. Kilde: Danmarks Statistik

Minimale sæsonudsving

Erhvervsturismen er ikke på samme måde som den almindelige ferieturisme sæsonpræget. Det betyder, at erhvervsturismen er et attraktivt forretningsområde, da aktørerne kan sikre en bedre udnyttelse af deres kapacitet.

Hotellerne oplever således kun et egentlig fald i antallet af forretningsrejsende i december måned. Endelig er der også et mindre fald i antallet af forretningsrejsende i juli måned, men det er samtidig en måned, hvor der i forvejen er tryk på kapaciteten grundet sommerferien.

Anm: 2016-tal. Kilde: Danmarks Statistik

Erhvervsturister bruger flere penge

Forretningsrejsende er endvidere et attraktivt segment, da de generelt har et højere døgnforbrug end andre turister. Danske forretningsrejsende bruger således knap 500 kr. mere om dagen end en dansk turist, der overnatter på hotel.

Note: Turister og forretningsrejsende, der overnatter på hotel. Kilde: VisitDenmark

For udenlandske turister og forretningsrejsende gør det samme sig gældende, om end den udenlandske forretningsrejsende ”kun” bruger 350 kr. mere om dagen end en udenlandsk turist.

Erhvervsturisme står for fjerdedel af omsætning

Ifølge den årlige nationale statusanalyse fra Erhvervsministeriet, så skaber erhvervsturismen en samlet omsætning i turisterhvervet på 27 mia. kr. svarende til en fjerdedel af den samlede omsætning inden for turismen.

Anm: 2015-tal. Kilde: Den nationale statusanalyse


 

Noter

  1. ^I ICCA’s opgørelse indgår internationale kongresser og events, som rote-rer mellem mindst tre lande.
Sune K. Jensen
Skrevet af:

Sune K. Jensen

Relateret indhold