DI Analyser Analyser

Danmark rykker en plads frem – men vi bør få mere ud af vores styrker

Danmark rykker én plads frem og indtager nu 6.-pladsen på IMD’s liste over verdens mest konkurrencedygtige nationer. Dansk økonomi har rigtig mange styrker, men udfordringer med høje omkostninger, mangel på arbejdskraft og få investeringer fra udlandet skal løses, hvis vi skal højere op.

Danmark har mange styrker, som er med til at sikre os en 6.-plads på IMD’s nye liste over verdens mest konkurrencedygtige nationer. Dette er en plads højere end sidste år. Ifølge IMD er høje skatter og lønomkostninger, lav arbejdstid og få investeringer fra udlandet blandt årsagerne til, at vi ikke ligger helt i top.

Kilde: IMD World Competitiveness Yearbook 2018

Danmark er en lille åben økonomi, hvor 775.000 arbejdspladser afhænger af eksport. Det er derfor afgørende, at vi forbliver konkurrencedygtige. Vi skal værne om vores styrker, men samtidig sørge for, at vores svagheder ikke spænder ben for virksomhederne.

Kilde: IMD

Man skal være varsom med at tolke for håndfast på den overordnede placering, idet der ikke findes en endegyldig formel for den samlede konkurrenceevne. Placeringerne på de enkelte indikatorer giver imidlertid et rigtig godt billede af Danmarks konkurrencemæssige styrker og svagheder.

Nedenstående landskab viser Danmarks placering på centrale områder. Danmark ligger i top-ti i flere af kategorierne under offentligt og erhvervsmæssig effektivitet samt infrastruktur. Danmark er derimod uden for top-tyve inden for alle kategorierne under økonomisk performance, hvilket også gælder kategorierne skattepolitik og arbejdsmarked. Inden for de enkelte kategorier kan der dog være stor forskel på Danmarks placering på de enkelte indikatorer. Under arbejdsmarkedsforhold opnår Danmark eksempelvis bundplaceringer som følge af høje lønomkostninger og kort arbejdstid, mens vi inden for samme kategori ligger i top med eksempelvis arbejdsforhold, efteruddannelse og motiverede medarbejdere.

Kilde: IMD World Competitiveness Yearbook 2018

Danske styrker og svagheder

IMD’s World Competitiveness Yearbook 2018 indeholder 258 indikatorer, som kan bruges til at kortlægge danske styrker og svagheder i forhold til vores konkurrenter (se bilag med udvalgte danske styrker og svagheder). Dermed kan vi identificere områder, hvor vi særligt skal sætte ind, hvis vi skal fastholde og forbedre Danmarks konkurrenceevne og styrke væksten.

Blandt de danske styrker er særligt, at vi har gode institutionelle og samfundsmæssige rammer, hvor der blandt andet er retssikkerhed, lige muligheder, åbenhed for frihandel og fravær af korruption. Samtidig udviser virksomhederne socialt ansvar, bekymrer sig om miljøet og medarbejderne og har fokus på efteruddannelse. Danmark har et fleksibelt arbejdsmarked med omstillingsparate virksomheder og motiverede medarbejdere. Danskerne er positive over for globaliseringen, og protektionisme er ikke en udfordring i Danmark.

Blandt svaghederne er vores høje omkostningsniveau i form af både lønninger, skatter og afgifter. Hertil kommer, at vi har svært ved at tiltrække investeringer fra udlandet. Ifølge IMD har vi også en lav årlig arbejdstid, samtidig med at den offentlige sektor lægger beslag på en meget stor andel af arbejdsstyrken. Og på trods af et højt lønniveau og høj livskvalitet rangerer Danmark helt nede som nummer 18 på evnen til at tiltrække højt-kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Flere og flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, og uden hænder og hoveder kan vi ikke indfri det vækstpotentiale, som vores mange styrker burde give anledning til. Det er derfor afgørende, at virksomhederne sikres bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Samlet set ligger vi blot nummer 26 inden for kategorien økonomisk performance, hvilket er en tilbagegang på seks placeringer. Økonomisk performance afspejler styrken af vores økonomi, og hvordan vi klarer os inden for beskæftigelse, priser samt international handel og investeringer.

IMD World Competitiveness Yearbook 2018

Det internationale Institut for Management Development (IMD) udgiver hvert år deres World Competitiveness Yearbook. IMD’s rapport sammenligner 63 lande på 258 forskellige indikatorer. Landenes placering på de 258 forskellige indikatorer vejes sammen til et samlet indeks på konkurrenceevnen.

Dansk Industri er IMD’s danske partner.

Bilag: Udvalgte danske styrker og svagheder

Bilag: Udvalgte danske styrker og svagheder

Relateret indhold