DI Analyser Analyser

Høj oliepris koster vækst og arbejdspladser

En stigning i olieprisen på 10 dollars koster 5.000 arbejdspladser herhjemme og næsten 5 mia. kr. på BNP. Højere oliepris giver færre penge til forbrug, højere renter, som hæmmer investeringerne, og lavere vækst på vores største eksportmarkeder.

Olieprisen er steget de seneste måneder. Alene siden starten af april er prisen på olie steget med ca. 10 dollars, og bliver nu handlet til næsten 80 dollars per tønde. Olieprisen ligger på det højeste niveau i 3½ år. Den højere oliepris fører, isoleret set, til lavere vækst og færre beskæftigede i Danmark.

Olieprisforhøjelse med 10 dollars - indvirkning på dansk økonomi

Kilde: DI-beregninger på Oxford Economics Global Model

En stigning i olieprisen på ti dollars per tønde vil svække dansk BNP med næsten fem mia. kr. og koste ca. 5.000 arbejdspladser i Danmark i 2019. Stigende oliepriser gør det dyrere for forbrugerne og påvirker deres realindkomst negativt, hvilket fører til lavere forbrug. De stigende priser betyder samtidig, at renten i Danmark og Eurolandene stiger mere end ventet, hvilket får negativ effekt på investeringerne.

En lang række af Danmarks store, vigtige eksportmarkeder, som er nettoimportører af olie, oplever lignende effekter, og derfor svækkes dansk eksport af den højere oliepris. Den højere oliepris har især store negative konsekvenser for Kina, som er verdens største energiforbruger. Men også væksten i Eurolandene, Sverige, Storbritannien og USA påvirkes negativt af den højere oliepris.

Højere oliepris rammer skævt i verdensøkonomien

Kilde: DI-beregninger på Oxford Economics Global Model

De store olieproducerende lande, som eksempelvis Saudi Arabien, Rusland og Norge, oplever også negative effekter på privatforbruget gennem højere energipriser. Men olieproduktionen har i disse lande stor aktivitetsvirkning og betydning for investeringerne og de offentlige finanser, at de opnår et løft i den samlede vækst af den højere oliepris.

Danmarks samlede olieproduktion er blevet halveret over de seneste ti år, og vi er nu nettoimportør af olie.

Olieprisen opgøres traditionelt i dollars, hvilket betyder, at dollarkursen også har indflydelse på prisen på olie i eksempelvis Danmark og Eurolandene.

Udvikling i olieprisen

Kilde: Macrobond

Siden i sidste sommer er dollaren faldet i værdi, hvilket betyder, at når olieprisen opgøres i danske kroner eller euro, så har det seneste års prisstigning ikke været lige så markant som i dollars. Men set over den seneste måneds tid er dollaren derimod blevet styrket lidt igen, og derfor gør den nylige prisstigning på olie ekstra ondt, når den skal afregnes i euro. Siden udgangen af marts er olieprisen steget med næsten 10 dollars, svarende til 13 procent, men opgjort i euro er prisen på olie steget med 19 procent.

Betydning af højere oliepris

Scenarieberegninger:

DI har lavet beregninger på Oxford Economics Global Model af konsekvenserne på dansk økonomi af en permanent forhøjelse af olieprisen med 10 dollars per tønde. Via Oxford Economics Global Model er der set på den samlede effekt på dansk økonomi, hvilket inkluderer både den direkte effekt af højere oliepris på dansk økonomi, men også de indirekte effekter via afsmitningen på de øvrige lande i resten af verdensøkonomien. I scenariet er der ikke indregnet effekter fra yderligere ændringer i dollarkursen. Det aktuelle stød til olieprisen ændrer kun marginalt ved den effektive kronekurs.

 

Oxford Economics Global Model er en model for hele verdensøkonomien, som også inkluderer afsmittende effekter på hele verdensøkonomien.

Relateret indhold