Analyser

Flere ældre kan øge dansk eksport af sundhedsprodukter

Aldringen af befolkningen på verdensplan kan trække mange eksportordrer hjem til danske producenter af sundhedsprodukter (medicinsk udstyr, hjælpemidler og lægemidler). Eksporten skønnes frem mod 2035 at kunne stige med godt 40 mia. kr. alene som følge af et stigende antal ældre på vigtige eksportmarkeder.

Den danske sundhedsindustri laver i høj grad produkter, som benyttes af ældre mennesker. Det giver gunstige eksportmuligheder, når andelen af ældre i de kommende årtier ventes at stige i hele verden. Fra 2016 til 2035 ventes andelen af personer over 65 år at stige markant på de vigtigste eksportmarkeder for danske sundhedsvirksomheder. Det kan ifølge beregninger på DI’s eksportmodel1 for sundhedsprodukter øge eksporten af lægemidler, hjælpemidler og medicoteknisk udstyr med 38 pct. hvilket svarer til godt 40 mia. kr.

Stigning i sundhedseksport som følge af flere ældre

Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Eurostat, IMF, Verdensbanken, Consensus
og CIA World Factbok

Flere ældre i de vigtigste eksportmarkeder

På verdensplan stiger andelen af personer over 65 år fra 8,5 til 12,9 pct. fra 2016 til 2035. Størstedelen af stigningen kommer fra lande, som danske sundhedsvirksomheder har en stor eksport til. Dette drejer sig blandt andet om USA, hvor andelen af ældre stiger fra 15,0 til 21,2 pct. og Tyskland, hvor andelen stiger fra 21,3 til 29,3 pct. Men også Kina, som i dag er et marked i stor vækst, ventes at få en fordobling i andelen af ældre fra 10,1 til 20,9 pct.

Flere ældre i vigtige markeder for dansk eksport af sundhedsprodukter

Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Eurostat og World Bank

Sundhedseksporten nåede en milepæl i 2017

Den danske sundhedsindustri har i de sidste mange år haft en stor og vedvarende fremgang i eksporten. I 2017 nåede sundhedseksporten en ny milepæl, da eksporten rundede 110 mia. kr. for første gang nogensinde.

Eksport af sundhedsprodukter runder 110 mia. kr.

Kilde: Eurostat (comext) og DI-beregninger

Danske virksomheder i sundhedsindustrien har i stigende grad aktiviteter i udlandet, hvilket gør det vanskeligere at opgøre salget til hele verden.

I denne analyse betragtes alene eksporten fra Danmark opgjort efter ”grænsepassageprincippet”. Det betyder, at varer, der ikke krydser den danske grænse, ikke er medregnet. Danske sundhedsvirksomheders salg i udlandet vil dermed være højere, hvis man medregner produktion og salg fra udenlandske datterselskaber.

Danske sundhedsvirksomheder har i løbet af de seneste ti år investeret betydeligt i udlandet. I 2015 havde alene medicinalindustrien udenlandske direkte investeringer for 36,9 mia. kr.  Dette dækker blandt andet over ejerskabet af udenlandske datterselskaber. I 2014 var omsætningen fra danske medicinalvirksomheders udenlandske datterselskaber 18,7 mia. kr. og beskæftigelsen 6.300 personer.2


 

Noter

  1. ^ DI’s eksportmodel forklarer størstedelen af de forskelle, der er i eksporten til forskellige lande ud fra faktorer som velstandsniveau, andel ældre i befolkningen og afstand til Danmark. Modellen er brugt til at fremskrive den isolerede effekt af flere ældre på dansk sundhedseksport. En yderligere beskrivelse af modellen kan ses i bilaget.
  2. ^ Udenlandske datterselskaber, medicinalindustrien. Kilde: Eurostat

Relateret indhold