DI Analyser Analyser

Hver tiende virksomhed mister ordrer på grund af mangel på arbejdskraft

Igennem flere år har mange virksomheder har svært ved at finde medarbejdere, når der er ledige job. I år angiver 37 pct. af DI’s medlemsvirksomheder, som havde søgt nye medarbejdere, at de har opgivet at besætte en ledig stilling grundet mangel på kvalificerede ansøgere. Konsekvensen er, at én ud af ti virksomheder mister ordrer.

DI’s undersøgelse af Lokalt Erhvervsklima 2018 viser, at 1o pct. af de 7.600 adspurgte virksomheder mister ordrer, fordi de ikke kan finde de nødvendige medarbejdere.

Anm: svarkategorien 'Ved ikke' er sorteret fra. Kilde: DI'sLokal Erhvervsklima 2018

Generelt er der flest virksomheder, som mister ordrer pga. mangel på medarbejdere, omkring de store byer. I toppen af spektret er det i Lyngby-Taarbæk og Horsens omkring hver fjerde virksomhed, der mister ordrer på grund af manglen på medarbejdere, mens det i Frederiksberg er hver femte virksomhed.

Det er især vanskeligt for virksomhederne at finde faglærte medarbejdere. Over halvdelen af de virksomheder, der rekrutterede forgæves, manglede faglærte medarbejdere, mens lidt over 30 pct. manglede højtuddannede. Mellem hver fjerde og hver femte virksomhed manglede henholdsvis ufaglærte og lærlinge/elever.

Kilde: DI's undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2018

Manglen på faglærte medarbejdere går igen i alle regioner. I hovedstadsområdet er manglen på faglærte dog lidt lavere end i resten af landet, og omvendt er manglen på højtuddannede størst i hovedstaden.

Kilde: DI's Lokal Erhvervsklima 2018

Mads Brøndum Djernæs
Skrevet af:

Mads Brøndum Djernæs

Relateret indhold