Analyser

Stort potentiale i nye overnatningsformer

Camping er ekstrem populært ikke mindst i vores nabolande. Alene i form af tyske overnatninger har campingpladserne tabt markedsandele svarende til 180 mio. kr. En måde at genvinde det tabte på vil være at øge antallet af campinghytter. Omsætningen per campinghytte er 3-4 gange større end omsætningen per teltplads.

Siden 2010 er antallet af overnatninger fra tyske campister på de danske campingpladser faldet med 1,9 pct. I samme periode er de tyske campister strømmet ind i campingpladserne i både Tyskland, Sverige og Holland. I Holland er antallet af overnatninger fra tyske campister steget med næsten 70 pct.. Havde de danske campingpladser haft den samme gennemsnitlige udvikling som i vores nabolande, så svarer det til en meromsætning på 180 mio. kr.

Kilde: Statistics Norway, Danmarks Statistik, DESTATIS, Statistics Sweden, Statistics Netherlands

Ser man på den udviklingen i det samlede antal overnatninger på campingpladser i Danmark, så går indtrykket igen – de danske campingpladser har svært ved at få del i væksten i turismen.

Anm.: Overnatninger i alt på danske campingpladser. Kilde: Danmarks Statistik

Overnatningerne på campingpladserne er i første halvår 2018 steget med 0,6 pct. sammenlignet med første halvår 2017.

I samme periode er antallet af overnatninger på campingpladser i Nordtyskland (Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern) steget med 10 pct. – hovedsageligt drevet af en stigning i tyske campister.

Bedre økonomi med nye overnatningsformer

Dansk Kyst- og Naturturisme har i en analyse af forskellige overnatningsformer1 undersøgt potentialet i at give campingpladser mulighed for at opføre flere campinghytter. Analysen viser, at omsætningen pr. campinghytte er 3-4 gange større end omsætningen pr. teltplads.

Anm.: Gennemsnitlig omsætning for 2011-2015 i DKK ekskl. moms. Kilde: Feasibilityanalyse – Feriehuse i nye rammer, Dansk Kyst- og Naturturisme (2017)

Årsagen til den markante forskel i omsætningen skyldes flere forhold, men de væsentligste er: 

  • Længere sæson
    Med campinghytter kan campingpladserne bedre udnytte hele sæsonen, da man er mindre afhængig af vejret.
  • Attraktivt produkt med højere betalingsvillighed
    De eksisterende campinggæster oplever hytterne som attraktive, og er derfor villig til at betale en højere pris.
  • Nye typer af kunder
    Med campinghytterne har campingpladserne fået fat i nye typer af kunder, som har et relativt højere forbrug end de klassiske campister.

I analysen fra Dansk Kyst- og Naturturisme vurderes det endvidere, at tilbagebetalingstiden for campinghytter vil være 10 år. Så der er god økonomi i det for campingpladserne at opføre flere campinghytter.

Campingreglementet blokerer for modernisering

Det nuværende campingreglementet betyder dog, at det ikke er muligt for de fleste campingpladser at modernisere deres campingpladser ved at bygge flere campinghytter.

Campingreglementet begrænser antallet af hytter til maksimalt 20 pct. af en campingplads kapacitet, og der kan derudover kun være maksimalt 60 campinghytter på en campingplads.


 

Noter

  1. ^Feasibilityanalyse – Feriehuse i nye rammer, Dansk Kyst- og Naturturisme (2017)
Sune K. Jensen
Skrevet af:

Sune K. Jensen

Relateret indhold