DI Analyser Analyser

Favrskov i top til at skaffe virksomhederne medarbejdere

Favrskov kommer de ledige hurtigt i job. Det er med til at sikre titlen som vinder af kategorien ’Arbejdskraft’ i DI’s Lokalt Erhvervslima for 2018.

Favrskov Kommune står som årets vinder af kategorien ”Arbejdskraft” i DI’s Lokalt Erhvervsklima.

Som noget nyt har DI i år valgt at udpege de dygtigste kommuner i de enkelte kategorier af DI’s Lokalt Erhvervsklima. Det skyldes, at resultaterne af virksomhedernes svar omkring deres opfattelse af erhvervsklimaet nu er er direkte kombineret med statistiske indikatorer for det enkelte område. Inden for kategorien ’Arbejdskraft’ skaber det et godt billede af, hvilke kommuner, der når man ser på alle hjørner af arbejdet med at skaffe kvalificerede medarbejdere til virksomhederne, samlet gør det rigtig godt. Her ses nemlig på alt lige fra samarbejdet med med jobcenteret over hvor hurtigt de ledige er til at komme i job til antallet af private arbejdspladser i kommunen.

Når Favrskov opnår topplacering som den kommune, der er bedst til at hjælpe virksomhederne med at skaffe medarbejdere, kan det især tilskrives, at kommunen er rigtig god til at få de ledige hurtigt tilbage i job. Hele 57 pct. af kommunens ledige, der blev ledige i perioden 2. kvartal 2016 til 1. kvartal. 2017 var tilbage i job seks måneder efter, at de var blevet ledige. På landsplan var omkring 49 pct. i job igen.

Kilde: Jobindsats.dk

Spørger man virksomhederne mener de også, at der er et godt samarbejde med kommunen om at skaffe arbejdskraft. På spørgsmålet om jobcentrenes samarbejde med virksomhederne ligger Favrskov som den ottende bedste kommune ud af de 93 kommuner, undersøgelsen dækker. Og på vurderingen af kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft indtager kommunen en niende plads.

Det kan også aflæses i det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen om konkrete placeringer i form af for eksempel virksomhedspraktik, job med løntilskud eller fleksjob. Her er er andelen af kommunens virksomheder, som jobcenteret samarbejder med, steget med næsten 5 pct.- point de seneste tre år. Omkring hver tredje virksomhed i kommunen samarbejder i dag med jobcenteret.

På anden og tredjepladsen i kategorien arbejdskraft ligger Ikast-Brande og Holstebro. I den nederste ende af skalaen ligger Hørsholm, Dragør og Fredensborg.

Placering i kategorien 'Arbejdskraft' i DI's Lokalt Erhvervsklima 2018

Anm.: Ø-kommunerne er udeladt. Kilde: DI's Lokalt Erhvervsklima 2018

Ikast-Brande opnår især sin fornemme placering på baggrund af, at virksomhederne er glade for samarbejdet med kommunen. Både i virksomhedernes vurdering af kommunens indsats for at skaffe velkvalificerede medarbejdere og af samarbejdet med det lokale jobcenter placerer Ikast-Brande sig som nummer to. I Nyborg er virksomhederne mest tilfredse med kommunens indsats for at skaffe velkvalificerede medarbejder, mens Odder topper listen, når man spørger virksomhederne om samarbejdet med det lokale jobcenter.

Holstebro indtager tredjepladsen i kategorien arbejdskraft, blandt andet fordi kommunen de seneste år har været god til at undgå, at deres borgere parkeres på varig offentlig forsørgelse. Ser man på tilgangen til førtidspensionsordningen, er Holstebro den kommune, der har den næstlaveste tilgang til ordningen pr. 1.000 indbygger i alderen 18 til 64 år, når man tager højde for befolkningens sammensætning.

Nederst placeret i kategorien ’Arbejdskraft’ ligger Hørsholm. Årsagen til dette er blandt andet, at kommunen ligger blandt de nederste i virksomhedernes vurdering af indsatsen for at skaffe velkvalificerede medarbejder og samarbejdet med jobcenteret. Hertil kommer, at Hørsholm er en af de komuner, der samarbejder med færrest af de lokale virksomheder omkring konkrete placeringer på virksomhederne. Blot 12 pct. af virksomhederne havde et konkret samarbejde med det lokale jobcenter sidste år. Den eneste kommune med en lavere samarbejdsgrad var Gentofte, hvor kommunens jobcenter samarbejdede med knap 10 pct. af virksomhederne.

Også for Dragør og Fredensborg har virksomhedernes vurdering af kommunens indsats for at skaffe velkvalificerede medarbejdere og samarbejdet med jobcenteret stor betydning for, at de ligger blandt de dårligst placerede i kategorien arbejdskraft. For Dragør har en faldende erhvervsfrekvens de seneste tre år og et lavt antal private arbejdspladser i kommunen også spillet ind.

Der er tydelige geografiske forskelle på, hvordan kommunerne placerer sig. Særligt kommunerne i Vestjylland gør et godt job med at sikre virksomhederne medarbejdere. Omvendt ligger kommunerne i Hovedstadsområdet og Midtsjælland generelt i den tunge ende af listen.

Kommunernes placering på kategorien ’Arbejdskraft’

Kilde: DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018

Kategorien ’Arbejdskraft’ i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018

Kategorien ”Arbejdskraft” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne samt kommunens placering på 14 statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser adgangen til kvalificeret arbejdskraft.

Indikatorerne belyser både forskellige hjørner af kommunens indsats med at få ledige og andre uden for arbejdsmarkedet gjort klar til at varetage et job og de belyser hvor stor en andel af af kommunens borgere, der er en del af arbejdsmarkedet.

Spørgsmål og statistiske indikatorer vægter hver 50 pct.

Relateret