Analyser

Danmarks turisterhverv slår europæiske kolleger på omsætningen

Antallet af udenlandske turister i Europa er steget med 38 pct. siden 2010, mens antallet er steget med 27 pct. i Danmark. I samme periode er omsætningen fra de udenlandske turister dog steget med 42 pct. i Danmark – og kun med 29 pct. i Europa. Det danske turisterhverv er altså bedre til at ”få penge ud” af turisterne.

I Europa er omsætningen, som de internationale turister skaber, steget med 28,7 pct. siden 2010. I Danmark er omsætningen i samme periode steget med 42,3 pct. Dette til trods for at antallet af udenlandske turister er steget relativt mere i Europa end i Danmark.
Turisterhvervet i Danmark har med andre ord formået at øge omsætningen pr. turist mere end de europæiske konkurrenter.

Anm.: Udenlandske turister er for Danmark målt i overnatninger og for Europa målt i ankomster - se boks for yderligere forklaring. HICP er benyttet til at omregne den europæiske turismeomsætning til faste priser. Turismeomsætning i Danmark er baseret på turistindtægterne i nationalregnskabet. Kilde: UNWTO, Danmarks Statistik og DI-beregninger

Tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark ifølge nationalregnskabet havde turistindtægter fra udenlandske turister for 54,3 mia. kr. i 2017. Det er en stigning på over 42 pct. siden 2010 i faste priser. I samme periode er antallet af udenlandske overnatninger i Danmark ”kun” steget med 27 pct. til 26,8 mio.

Kilde: Nationalregnskabet, Danmarks Statistik

I Europa som helhed er antallet af internationale turister siden 2010 steget mere end den turismeskabte omsætning. Antallet af udenlandske turister – målt i form af ankomster i et europæisk land – er ifølge FN’s turismeorganisation, UNWTO, steget med 37,6 pct. fra 2010 til 2017, mens den turismeskabte omsætning er steget med 28,7 pct.

Danmarks turisterhverv har således øget turisternes forbrug i et europæisk marked, hvor turismeomsætningen ellers har udviklet sig med mindre fart end stigningen i antallet af turister.

Det er dog vigtigt, at det danske turisterhverv fastholder fokus på løbende produkt- og serviceudvikling. For hvis Danmark også fremadrettet skal kunne øge turisternes forbrug, kræver det, at vi er en”up-market”-destination for turisterne, hvor vi tiltrækker de turister, som er villige til at lægge flere penge for at holde ferie i Danmark.

Nordiske lande ligger over dansk gennemsnit

Det er ikke kun i Danmark, at den turismeskabte omsætning stiger kraftigere end antallet af turister. I Nordeuropa er antallet af udenlandske turister (målt i ankomster) steget med 23,1 pct., mens omsætningen er steget med 47,9 pct. i faste priser. Det er dermed en smule over tallene for Danmark.

Anm.: Tallene for 2016 og 2017 er foreløbige. Nordeuropa dækker de nordiske lande samt Storbritannien og Irland. HCIP er benyttet til at omregne til faste priser (2015-tal). Kilde: UNWTO og DI-beregninger

Ser man på de nordiske lande (Nordeuropa ekskl. Storbritannien og Irland), så har landene her i endnu højere grad formået at hæve den turismeskabte omsætning. Antallet af internationale turister er således steget med 20,2 pct., mens omsætningen i faste priser er steget med 53,8 pct.

Anm.: Tallene for 2016 og 2017 er foreløbige. HCIP er benyttet til at omregne til faste priser (2015-tal). Kilde: UNWTO og DI-beregninger

Danmark indgår dermed sammen med de nordeuropæiske lande i en gruppe af lande, som har formået at øge den turismeskabte omsætning relativt mere end antallet af turister.

Det er desværre ikke muligt at se tal for enkelte lande ud over Danmark, da UNWTO kun opgør udviklingen inden for regioner såsom Nordeuropa. Det er derimod muligt at se tal for Danmark ud fra Danmarks Statistik.

I  det fremadrettede arbejde med at fastholde og øge turisternes forbrug i Danmark vil det være brugbart, hvis det er muligt at sammenligne turisternes forbrugsmønstre på tværs af enkelte lande. Det ville gøre det muligt at identificere mulige indsatsområder, hvis man skal øge turisternes forbrug yderligere. DI ser gerne, at man på europæisk eller nordisk niveau får udarbejdet mere detaljeret statistik, så den slags analyser kan lade sig gøre fremadrettet.

Sune K. Jensen
Skrevet af:

Sune K. Jensen

Relateret indhold