Analyser

Den økonomiske udvikling på Bornholm

Der er fortsat fremgang på Bornholm, om end væksten i beskæftigelsen det seneste år har været lidt lavere på Bornholm end i resten af landet. Velstanden, målt ved BNP pr. indbygger, er steget med 2,2 pct. om året i gennemsnit siden 2013, hvilket er mindre end i Nordsjælland og Københavns omegn, men mere end for hele Danmark.

Det viser nyligt offentliggjorte talt for de regionale regnskaber (Nationalregnskabet fordelt på regioner og landsdele) og beskæftigelsesudviklingen i det private fra Danmarks Statistik. Dansk økonomi er vokset de senere år, hvilket de nye tal understreger, og det går generelt fremad over hele Danmark. Også på Bornholm.

Velstanden stiger også på Bornholm

Kilde: Dansk Statistik

I dag er der knap 7.200 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere på en privat virksomhed på Bornholm. De private virksomheder blev kraftig ramt af den økonomiske krise i 2008. Fra 2008 til 2010 faldt den private beskæftigelse i hele Danmark med knap 150.000, svarende til et fald på 10 pct. På Bornholm faldt den private beskæftigelse fra 2008 til 2010 med 800 personer. Men ikke nok med det, så fortsatte beskæftigelsen med at falde frem til 2013 med yderligere knap 400.

Siden er det gået fremad – i hele Danmark og på Bornholm. Fra 2013 til i dag er beskæftigelsen i de private virksomheder øget med godt 600 personer på Bornholm, svarende til godt 9 pct.

Beskæftigelsen stiger i hele landet

Anm: Opgjort i fuldtidsbeskæftigede i 3. kvt. i året
Kilde: Danmarks Statistik

Det er især inden for industri, råstof og forsyning, der står for godt hver femte arbejdsplads på Bornholm, at beskæftigelsen er steget. Siden 2013 er beskæftigelsen steget med 250 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere her, svarende til en stigning på 15 pct. Herefter følger handel og transport, hvor beskæftigelsen er steget med 210 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Industri, råstof og forsyning har øget beskæftigelsen mest

Anm.: Opgjort i fuldtidsbeskæftigede i 3. kvartal i året. Offentlig administration mv., kultur mv. og uoplyst udeladt.
Kilde: Danmarks Statistik

Relateret indhold