Analyser

Museerne bidrager med 4,9 mia. kr. til økonomien

Museerne bidrager med 4,9 mia. kr. til værdiskabelsen i dansk økonomi. En tredjedel af værdiskabelsen kommer fra den aktivitet, som museerne skaber i andre erhverv, når de køber varer og ydelser som f.eks. rengøring. Museerne skaber inkl. de afledte effekter i andre erhverv beskæftigelse svarende til 10.865 årsværk.

Museerne og den aktivitet, som de skaber, bidrog i alt med 4,9 mia. kr. til Danmarks bruttoværditilvækst (BVT) i 2015. Svarende til 0,3 pct. af den samlede bruttoværditilvækst i dansk økonomi, som var på 1.767 mia. kr. i 2015. To-tredjedele af museernes bidrag til bruttoværditilvæksten kommer fra museernes egen ”produktion” altså deres udstillinger, rundvisninger mv., mens den sidste del kommer fra de indirekte effekter, når museerne køber varer og ydelser hos andre virksomheder.

Museerne bidrager med 4,9 mia. kr. til dansk økonomi

Anm.: Bruttoværditilvækst som følge af museernes aktiviteter - dækkende de direkte og indirekte effekter. Kilde: Særkørsel for DI fra Danmarks Statistik
Anm.: Bruttoværditilvækst som følge af museernes

Museernes direkte bidrag til bruttoværditilvæksten er på 3,3 mia. kr. – til sammenligning skaber turismen i Danmark samlet en bruttoværditilvækst på 29,7 mia. kr. ifølge VisitDenmark1.

Museernes bidrag til den danske bruttoværditilvækst har ligget på samme niveau de seneste år.

Museerne køber varer og ydelser for 2,4 mia. kr.

Resten af økonomien kommer fra de varer og tjenesteydelser, som museerne køber hos andre. I alt køber museerne varer og tjenesteydelser for 2.448 mio. kr. om året. Langt hovedparten af varerne og tjenesteydelserne købes i Danmark – nemlig 2.105 mio. kr.

Museernes køb af varer og tjenesteydelser

Anm.: 2015-tal. Kilde: Særkørsel for DI fra Danmarks Statistik

Der er blandt andet videnservice og herunder rådgivningsbranchen, som museerne køber ydelser hos. Museerne køber videnservice og kommunikationsydelser for 649 mio. kr., heraf 569 mio. kr. hos danske leverandører.

Endvidere køber museerne ydelser og varer fra andre museer og lign. for 235 mio. kr. Derudover køber museerne varer fra industrien for 448 mio. kr. – heraf købes lidt over halvdelen (227 mio. kr.) hos danske leverandører. Museerne køber blandt andet for 51 mio. kr. fra producenter inden for legetøj mv. Det dækker bl.a. over interaktive læringsspil, VR-teknologi og miniaturemodeller.

10.865 beskæftiget grundet museernes aktiviteter

Museerne beskæftiger 8.461 årsværk. Oveni det skaber museerne gennem deres indkøb hos leverandører og underleverandører beskæftigelse for yderligere 2.404 årsværk. Museernes akvititeter skaber inkl. de indirekte aktiviteter beskæftigelse for i alt 10.865.

Museernes påvirkning af beskæftigelse

Anm.: Beskæftigelsen i andre branche som følge af museernes aktiviteter. Kilde: Særkørsel for DI fra Danmarks Statistik

Om analysen

Særkørslen, som DI har fået foretaget hos Danmarks Statistik, dækker over brancherne:

  • 910200 Museer
  • 910300 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
  • 910400 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater

Hovedresultaterne af særkørslen er sammenfattet i nedenstående tabel.

Hovedresultater

Kilde: Særkørsel for DI fra Danmarks Statistik


 

Noter

  1. ^ VisitDenmark (2017): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2015
Sune K. Jensen
Skrevet af:

Sune K. Jensen

Relateret indhold