Analyser

Virksomhedernes rekrutteringskanaler

Blandt virksomhederene i DI’s virksomhedspanel har 65 pct. svaret, at de bruger nuværende ansattes netværk, når de skal ansætte nye medarbejdere.

De nuværende ansattes netværk er dermed den mest anvendte rekrutteringskanal. Jobopslag på jobportaler er næsten lige så udbredt med en andel på 62 pct. Det er også værd at bemærke, at sociale medier er begyndt at fylde meget. LinkedIn og Facebook anvendes af henholdsvis af 45 pct. og 27 pct. af virksomhederne som rekrutteringskanal. Blandt de mindst anvendte rekrutteringskanaler finder man CV-databaser og relevante a-kasser, som blot 9 og 3 pct. af virksomhederne bruger.

Det er 31 pct. af virksomhederne, som har angivet, at de bruger jobcentre som rekrutteringskanal. Her er der nogle tydelige regionale forskelle. Med en andel på 39 pct. er det virksomhederne i Region Midtjylland, som oftest anvender jobcentre som rekrutteringskanal.

Kilde: DI's virksomhedspanel for1. kvartal 2019. Omfatter 479 besvarelser.

Det er mindst udbredt i Region Sjælland og Hovedstaden, hvor kun 20 og 24 pct. af virksomhederne bruger jobcentre.

Kilde: DI's virksomhedspanel for 1. kvartal 2019. Omfatter 479 besvarelser.

De virksomheder, som har brugt et jobcenter inden for det seneste år, er blevet stillet et yderligere spørgsmål, hvor de bliver bedt om at vurdere en række udsagn om jobcentre.

Kilde: DI's virksomhedspanel for 1. kvartal 2019. Omfatter 479 besvarelser.

Her er det mest tydelige resultat, at de fleste – 60 pct. – synes, at jobcentret ydede en god indsats og hjalp virksomheden med at finde en medarbejder. Det er et resultat, som indikerer, at mange virksomheder får noget godt ud af at bruge jobcenteret.

Det er også kun 4 pct., der svarer, at de ikke vil anvende jobcentre igen, når de har en ledig stilling, mens 17 pct. siger, at de i det konkrete tilfælde ikke kunne få hjælp med rekrutteringen i jobcenteret. Der er også 20 pct., som mener, at ledigheden nu er blevet så lav, at man ikke længere kan få nogen kvalificerede via jobcentre. Næsten samme andel synes desuden, at de ledige som jobcenteret henviser til virksomheden, ofte er umotiverede.

Alt i alt tegnes der dog et billede af, at virksomhederne, der bruger jobcentre er tilfredse med jobcenterets indsats og får noget ud af det.

Relateret indhold