Analyser

De 100.000 ledige er ikke nogen ”ledighedskø”

Bestanden af ledige ændrer sig hele tiden. I en gennemsnitlig måned afsluttes omkring hver femte ledighedsforløb, mens et tilsvarende antal nye ledighedsforløb påbegyndes. De ca. 100.000 ledige er derfor ikke nogen ”ledighedskø". Blandt dagpengemodtagerne er en tredjedel ude af offentlig forsørgelse allerede 4 uger efter ledighedsforløbets start.

Nogle gange hører man det argument, at virksomhederne skal vende blikket mod de 100.000 ledige herhjemme, før de tænker på at hente flere udenlandske medarbejdere. Man kan af denne debat fejlagtigt få det indtryk, at de 100.000 ledige er en konstant gruppe, der består af personer, der har været ledige længe og udgør en form for ”ledighedskø”, som aldrig bevæger sig. Det er på ingen måde tilfældet. Blandt de dagpengemodtagere, der startede et ledighedsforløb i første kvartal 2018 var en tredjedel allerede ude af offentlig forsørgelse blot 4 uger senere. Efter 26 uger svarende til et halvt år var det mere end to tredjedele, der var ude af offentlig forsøgelse.

Kilde: Jobindsats.dk
Anm.: Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere står for rundt regnet ni ud af ti ledige. Resten udgøres af jobparate integrationsydelsesmodtagere. For dem er det pt. ikke muligt at lave den tilsvarende kurve via jobindsats.dk.

Dagpengemodtagerne udgør omkring 75 pct. af de ledige og vejer derfor tungt i de samlede ledighedstal. Resten af de ledige udgøres af jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere. For de jobparate kontanthjælpsmodtagerne, der aktuelt udgør 16 pct. af de ledige, tager det længere tid at komme ud af ledighed end for dagpengemodtagerne. Det er dog fortsat tæt på halvdelen af dem, som er ude af offentlig forsørgelse et halvt år efter ledighedsforløbets start.

At så mange kan forlade ledighed så relativt hurtigt uden de store bevægelser i det samlede ledighedstal, hænger sammen med, at der også er en konstant tilgang af nye ledige. Ser man på den seneste årsperiode fra juli 2018 til juni 2019, så er der hver måned i gennemsnit blevet afsluttet 24.100 ledighedsforløb, mens der i gennemsnit er blevet påbegyndt 23.600 nye ledighedsforløb. Det er for både afsluttede og påbegyndte ledighedsforløb et omfang, der svarer til omkring en femtedel af alle ledighedsforløb.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Jobindsats.dk.
Anm.: Ledige er dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobklare integrationsmodtagere.

Fra måned til måned er det altså hver femte af de ledige, der forlader ledighedsbestanden, mens der kommer nye ledige til i nogenlunde samme omfang. Udviklingen i den samlede ledighed er i høj grad et resultat af balancen mellem nye og afsluttede ledighedsforløb. Når konjunkturerne er gode, vil der være flere afsluttede ledighedsforløb end påbegyndte, mens det forholder sig omvendt, når det går dårligere med økonomien.

Det er derfor misvisende at tale om en ledighedskø på 100.000 personer. Selv om ledigheden ikke ændrer sig i løbet af en måned, er der masser af ledige, som får job i virksomhederne. Ligesom der også vil komme nye ledige i form af personer, der har mistet deres job eller netop har afsluttet en uddannelse. Sådan er dynamikken på arbejdsmarkedet i både gode og dårlige tider.

Danmark Statistik har opgjort det seneste sæsonkorrigerede tal for ledigheden til 105.000 fuldtidspersoner (august 2019). Selv om udviklingen i det seneste års tid har været stagnerende, så er det fortsat et lavt tal i en historisk sammenhæng, og overordnet set har tendensen været faldende siden 2012.

Kilde: Danmarks Statistik

Relateret indhold