Analyser

Grønne forskningsprojekter står i kø

For at nå de ambitiøse klimamål om en reduktion af driv-husgasser i 2030 på 70 pct., er der brug for en fokuseret forskningsindsats inden for det grønne område. DI bakker op om regeringens udspil om et markant løft af investeringerne i forskning på det grønne område, for de grønne forskningsprojekter står i kø.

Det er gode nyheder, at regeringen varsler, at den grønne forskning skal styrkes. For i dag ansøges for langt flere midler, end der bevilges, og mange gode projekter afvises. De seneste fire år har Innovationsfonden således i snit afvist over 70 forskningsprojekter inden for det grønne område. Det viser en opgørelse af bevillingerne fra Innovationsfonden inden for Grand Solutions på energi-, klima- og miljøområdet, som netop er udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet "Tal om forskning"

I 2018 blev der inden for energi-, klima- og miljøområdet ansøgt for 1,2 mia. kr., mens der kun blev bevilget støtte for 203 mio. kr. Der var 88 ansøgte projekter, men kun 12 fik bevilget støtte.

Tilsvarende falder antallet af ansøgninger. Der kan således være tale om en negativ spiral, hvor en lav chance for succes kan føre til, at mange afholder sig fra at søge.

Den lave succesrate genfindes også i Danmarks Frie Forskningsfond.

Færre bevillinger til fokuseret forskning

Siden 2010 er de samlede bevillinger til de statslige forskningsfonde faldet med lige knap 1 mia. kr.

Den slags projekter i Innovationsfonden, som i 2010 blev finansieret af henholdsvis Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation og Det Strategiske Forskningsråd, er faldet fra en årlig bevilling på over 2,1 mia. kr. i 2010 til knap 1,5 mia. kr. i 2019. Altså en tilbagegang på 600 mio. kr.

Kilde: Finanslovsbevillinger. Omregnet til 2019-priser. Anm.: Danmarks Innovationsfond blev oprettet i 2014 ved en sammenlægning af
Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Aktiviteter, som ikke blev videreført i Innovationsfonden, er ikke regnet med her. Markedsmodningsfonden blev afviklet fra 2019

De senere år har de statslige fonde fået et bevillingsløft, men der er stadig lang vej til niveauet fra 2010.

De faldende bevillinger betyder, at der er blevet færre penge til den fokuserede grønne forskning. Det gælder f.eks. i Innovationsfonden, hvor puljen til energiforskning er skrumpet fra ca. 210 mio. kr. i 2015 til 80 mio. kr. i 2019.

Kilde: Innovationsfonden

Og som den nye opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet indikerer, så har det betydet, at bl.a. Innovationsfonden har haft færre penge at dele ud af til forskningsprojekter om f.eks. energieffektivisering, vedvarende energi, energilagring miljøteknologi, klimatilpasning mv.

Fakta

Regeringen har meldt ud, at de vil investere 1 mia. kr. ekstra i grøn forskning og udvikling. Den nye grønne milliard kommer ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet oven i 2019-niveauet for øremærkede midler til grøn forskning og oven i den vækst i grønne midler til energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogrammer, der er forudsat i energiaftalen i 2020.

Anders Michael Tetens Hoff
Skrevet af:

Anders Michael Tetens Hoff

Relateret indhold